Misterul înfloririi de aur

Misterul înfloririi de aur 1590 894 V.M. Samael Aun Weor

Operă esențială a Gnosticismului, în care Tantrismul, cu ramificațiile sale: Anagaranga, Kama-Sutra y Kama-Kalpa, găsește „explicația reală și aplicarea practică” în ființa umană, pentru exaltarea bogatelor valori etice, materiale și spirituale ale acesteia din urmă. Acest tratat este, fără nicio îndoială, ghidul inechivoc pentru a ști cum să fuzionăm, în creuzetul alchimiei, spiritualitatea celor mai elevați mistici cu forța erotică, origine a întregii Creații, pentru a da formă unei a treia forțe, capabilă să ne catapulteze către ceea ce în Orient se denumește „celălalt mal”.

Citiți online