De ce există Monade divine mai îndrăznețe decât altele?

De ce există Monade divine mai îndrăznețe decât altele? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Stimați cititori!

Permiteți-mi cu această ocazie să vă trimit un mesaj pentru a încerca să înțelegem:

DE CE EXISTĂ MONADE DIVINE MAI ÎNDRĂZNEȚE DECÂT ALTELE?

Doctrina noastră gnostică ne-a predat de multe ori tot ce privește LEGEA TRANSMIGRAȚIEI SUFLETELOR și corespondența ei cu destinul final al tuturor, absolut al tuturor sufletelor din scenariul creației. Conform acestei legi, fiecărei Monade i se atribuie 3.000 de cicluri de manifestare în timpul uneia sau mai multor Mahamanvantare. Fiecare ciclu este alcătuit din 108 existențe umane, timp în care sufletele vor încerca să realizeze în interiorul lor faimoasa RELIGARE a religiilor.

Între ciclu și ciclu ─ne spune Gnoza─ există o coborâre în INFRALUME sau infernuri, tartar, avernus, descrisă de toate teogoniile și teologiile lumii noastre. În Gnoză numim asta INVOLUȚIE. Aceasta din urmă se realizează cu scopul de A ELIMINA ENERGIA MALIGNĂ PE CARE O NUMIM EGO SAU SATANA și pe care, din păcate, am acumulat-o în timpul ciclului respectiv de existențe. Odată eliminată respectiva zgură, atunci acel suflet trebuie să se adapteze la LEGEA EVOLUȚIEI, care o va face să urce prin straturile mineral, vegetal și animal până când va ajunge la un nou ciclu de existențe umane.

Această repetiție a existențelor este ceea ce hindușii numesc în crezul lor ROATA SAMSAREI, la fel ca budiștii…

Cu toate acestea, curios la aceste revelații doctrinare este că, potrivit Patriarhului nostru, există MONADE fără năzuințe de autorealizare, ceea ce pare absurd sau uimitor, însă acel fenomen există.

Acum bine, prieteni și prietene, dacă într-adevăr Monada divină, ADEVĂRATA noastră FIINȚĂ INTERIOARĂ PROFUNDĂ și-a trimis Esența sau Sufletul uman la creație, tocmai pentru ca aceasta să dobândească experiență și prin ea să înțeleagă misterele vieții și ale morții, cum este posibil atunci să nu o stimuleze din interior ca să revină la punctul ei de plecare original? Enigme, enigme, enigme!

Patriarhul nostru, V.M. Samael Aun Weor, ne avertizează pe toți cu privire la:

1. SĂ DEVENIM OAMENI SOLARI pentru a ne elibera de sistemul nostru solar.

2. SĂ DEVENIM OAMENI GALACTICI pentru a ne elibera de legile galaxiei noastre.

3. SĂ NE CONVERTIM APOI ÎN OAMENI INFINIȚI.

Toate acestea pentru a se încheia, în cele din urmă și pentru totdeauna, în măruntaiele SPAȚIULUI ABSTRACT ABSOLUT ─să se citească: AIN─ și să nu mai iasă niciodată din el, pentru că devenim parte din THEOMEGALOGOSUL însuși, care este ACELA CARE NU ARE NUME.

Trebuie să știm, dragă cititorule, că de fiecare dată când vom atinge unul dintre aceste grade va fi pentru că vom fi fabricat PIATRA FILOSOFALĂ care-i corespunde și, probabil, sosită Noaptea Cosmică a Mahamanvantarei în care am realizat-o, vom intra în ceea ce Kabala gnostică numește AIN SOPH, regiune în care vom trăi apoi respectiva NOAPTE COSMICĂ, în timpul căreia germenii vieții sunt adunați în sânul MATRICEI COSMICE, așteptând un nou răsărit ─să se citească: o nouă Mahamanvantara.

Binecuvântatul nostru Guru ne subliniază, de asemenea, că atunci când vom face MAREA OPERĂ INTERIOARĂ pentru a doua oară ─o nouă Piatră Filosofală─ va trebui la fel să ne retragem în AIN SOPH, în timpul Nopții Cosmice corespunzătoare, pentru a aștepta să se deschidă mai târziu o nouă Zi Cosmică și să ne întoarcem din nou la MANIFESTARE. În aceste reveniri la manifestare, sufletul Inițiaților, evident, a câștigat din ce în ce mai mult ierarhie divină și a muncit pentru alte umanități.

În cea de-a treia ocazie în care am reușit să fabricăm din nou în Forja Ciclopilor ─sexualitatea divină─ prin utilizarea ARCANULUI A.Z.F., un nou rubin roșu sau piatra prețioasă ─să se citească: PIATRA FILOSOFALĂ─ atunci vom deveni Bărbați sau Femei Infiniți/te și asta ne va oferi dreptul de a intra deja, nu în AIN SOPH al SPAȚIULUI ABSTRACT ABSOLUT, ci chiar în AIN însuși, ocultul ocultului, ceea ce am numi în mod gnostic AELOHIM ─Dumnezeu fără formă─ pentru că vom fi devenit PARAMARTHASATYAS ─locuitori autentici ai Absolutului pentru totdeauna.

Până aici, totul este ușor de înțeles dialectic, răbdătorule cititor, dar în mijlocul tuturor acestor lucruri merită să ne punem o întrebare: de ce unele Monade doresc sau îndrăznesc să facă toată această călătorie, iar altele nu?

RĂSPUNS: Fiecare Monadă are o percepție diferită despre ceea ce înseamnă creația, manifestarea, și acesta este resortul secret care mărește sau scade propriile năzuințe, deși este dificil de înțeles…

Când V.M. ABERAMENTHO ─să se citească: Iisus Cristos─ a făcut MAREA OPERĂ, aducea cu el ȘASE PIETRE FILOSOFALE realizate deja în Mahamanvantare anterioare. Nu există nicio îndoială că era o Monadă ÎNCĂRCATĂ DE NĂZUINȚE DIVINE, acest lucru este de necontestat. Așadar, NĂZUINȚELE SPIRITUALE joacă un rol preponderent în această îndrăzneală a Monadelor de a dori să extragă din PIETRELE lor tot ce pot conține în potențialul lor. Nu există nicio îndoială cu privire la experiența acumulată în Bodhicitta acestei mari FIINȚE, datorită sacrificiilor sale în diferite vremuri și cu diverse grupuri umane.

Este bine să clarificăm că nu este neapărat obligatoriu să se facă DE ȘAPTE ORI PIATRA FILOSOFALĂ, deoarece însuși Maestrul Samael vorbește despre cele TREI CATEGORII de munci cu Piatra splendorilor. V.M. Samael nu a indicat niciodată prima muncă în niciuna din operele sale, dar e adevărat că a accentuat, în ceea ce am numit A CINCEA EVANGHELIE, despre necesitatea de a ne elibera de Sistemul Solar ─devenind Bărbați sau Femei Solare─ eliberându-ne și de galaxia noastră ─transformându-ne în Bărbați sau Femei Galactice/ci─ ajungând să devenim Bărbați sau Femei Infinite/ți sau PARAMARTHASATYAS.

Aici cuvintele lui Immanuel Kant capătă o valoare transcendentală când a afirmat: „Exteriorul este o reflectare a interiorului…”, iar o astfel de frază este valabilă pentru a aborda binele sau răul…

În mod similar, stimate cititorule, dacă ne amintim de marele Hermes Trismegistus, el ne spune: „Așa cum este sus este și jos, cum este jos este și sus”, de unde rezultă perfect că tot ce este extrem de elevat are repercusiuni asupra a ceea ce este foarte jos. Și de aici, indirect, vom spune: „Marii Îngeri au fost înainte mari Demoni…” Cine are înțelegere să înțeleagă pentru că aici există înțelepciune…

Ca o curiozitate, permiteți-mi să vă povestesc ceva care mi s-a întâmplat odată în orașul Belo Horizonte ─MG─ din Brazilia. Subsemnatul făcea cursuri de instructori în acel oraș minier și, în mod normal, obișnuiam să stau la un hotel numit în acel moment LIBERTY ─pentru că astăzi deja nu mai există, din păcate. În fața acelui hotel se afla întotdeauna un lustruitor de pantofi, sau LUSTRANGIU, și subsemnatul apela mereu la el pentru a-mi reînnoi pielea pantofilor. Odată, în timp ce acel bărbat îmi lustruia pantofii, m-am concentrat la binecuvântata mea Ființă Reală și am întrebat-o: „Tatăl meu, cine este acest om?”, pentru că simțeam o anumită simpatie față de el. Spre surprinderea mea, din interiorul meu am auzit vocea Eternului care îmi spunea: „Acest om este un Bodhisattva căzut, este un Tron căzut…”

Acea declarație care venea din intimitatea mea sacră m-a stupefiat… Omulețul acela era acolo, câștigându-și pe stradă pâinea noastră cea de toate zilele și absolut adormit în ceea ce privește Conștiința sa. Acest lucru explica faptul că era, printre altele, hipnotizat de sexul feminin, iar fiecărei femei care trecea pe lângă acel trotuar, el îi făcea imediat diverse complimente. În mod normal, s-a stabilit o chimie bună între acel personaj și subsemnatul. Trebuie spus, din păcate, că, în plus, Egoul alcoolului îl ținea prizonier și în fiecare joi își lua vacanță și apoi era ușor să-l observi înjurând și vorbind singur despre viață, despre destin, despre moarte etc., etc., etc., toată ziulica. Oamenii îl cunoșteau deja și, prin urmare, nu acordau importanță cuvintelor sale. Omul acela bun era pedepsit de Arhonții Marii Legi din cauză că era un Bodhisattva căzut…

Întotdeauna, dragi prieteni, există opțiunea de a ne perfecționa sau de a ne deda abisului. De aceea Creatorul ne-a dat liberul-arbitru, altfel ar fi fost un tiran.

Este interesant, ajungând în acest punct, să ne amintim frazele care alcătuiesc rugăciunea Domnului, deoarece în ea spunem:

„Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer ─în lumile superioare─ așa și pe pământ ─în lumea fizică… Nu ne lăsa să cădem în ispită ─identificându-ne cu mirajul vieții─ ci ne izbăvește de cel rău. AMEN…”

Aici este rezumat MISTERUL FIINȚEI, deoarece Ea are ultimul cuvânt…

Să medităm profund la aceste lucruri importante, ilustru cititor, pe măsură ce trece existența noastră prezentă:

„Dacă vrei să fii bine și să profiți, privește-te ca pe un exilat și ca un pelerin pe Pământ.”
Imitațiunea lui Cristos

„Exilat din patria sa, cine poate scăpa de el însuși?”
Horațiu

„Oamenii au momente în care sunt stăpâni pe destinul lor.”
Shakespeare

„Tot ce-mi arată Dumnezeu în mine mă întărește. Tot ce îmi arată înafara mea mă slăbește.”
Emerson

„Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul.”
Platon

DAT JVSTVS FRENA SVPERBIS.
─„Cel drept îi oprește pe cei orgolioși”─

Mă semnez cu multă fraternitate,
Kwen Khan Khu