Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Den studerande bör sätta sig i en bekväm position. Man ska koncentrera sig på hjärtat av hela sin själ och be sitt Vara att han närmar sig och hjälper oss i denna praktik. Man åkallar honom ungefär 15 minuter genom att uttala mantrat OM, på detta sätt:

ÅÅÅÅÅMMMMM…

Sedan ska man be till fadern att han bearbetar vår hjärna och aktiverar vår intelligens. De mantras som ökar intelligensen är följande:

AÅM-A-RA-VA-SA-MA-DI-DI-DI-DI-DI.

Dessa mantran uttalas under det att man förlänger ljudet från varje vokal, i en inandning för varje stavelse.

Efter att ha uttalat dessa mantran tillräckligt så att man förblir i ett tillstånd av frid och avslappning, ska den studerande förbli i djup tystnad och låta mantrana göra den effekt i sin hjärna som man önskar sig.

Sedan ska man tacka Fadern för hans närvaro och för hans konstanta hjälp.

Samael Aun Weor
Gammal handbok för diffusor
Utvecklingen av Intelligensen