Η ανάπτυξη της ευφυίας

Η ανάπτυξη της ευφυίας

Η ανάπτυξη της ευφυίας 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Ο μαθητής πρέπει να καθίσει σε μια άνετη στάση. Θα συγκεντρωθεί με όλη του την ψυχή στην καρδιά και θα ζητήσει από το Είναι του να προστρέξει και να τον βοηθήσει σε αυτή την πρακτική. Θα το επικαλεστεί προφέροντας για 15 λεπτά το μάντρα ΟΜ, με αυτό τον τρόπο:

ΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜ…

Στη συνέχεια θα ζητήσει από τον Πατέρα να δραστηριοποιεί τον εγκέφαλό του και να ενεργοποιεί την ευφυία του. Τα μάντρας που ενισχύουν την ευφυία είναι τα ακόλουθα:

AΟΥM A ΡA ΒA ΣA MA ΔI ΔI ΔI ΔI ΔI.

Αυτά τα μάντρας προφέρονται επιμηκύνοντας τον ήχο κάθε φωνήεντος, με μια εισπνοή για κάθε συλλαβή.

Αφού έχει προφέρει αυτό το μάντρα αρκετά ώστε να μείνει σε μια κατάσταση ηρεμίας και χαλάρωσης, ο μαθητής θα μένει σε βαθιά σιωπή, αφήνοντας το μάντρα να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον εγκέφαλό του.

Στη συνέχεια θα ευχαριστήσει τον Πατέρα για την παρουσία του και για την συνεχή βοήθειά του.

Samael Aun Weor
Παλιό Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
Η ανάπτυξη της ευφυίας