Samael Aun Weor: Apsolutni Čovek

Samael Aun Weor: Apsolutni Čovek 1702 957 V.M. Kwen Khan Khu
Samael Aun Weor: Apsolutni Čovek

Kaže se da se stablo ceni prema plodovima, a čovek prema njegovim delima, a u ovoj biografiji V.M. Samaela Aun Veora videćemo najjasniji primer ovoga. Avatar Vodolije zaveštao je čovečanstvu njegovu jedinstvenu doktrinu, ali osim njegovih dela, u njegovim dostignućima i na njegovom sopstvenom primeru nalazimo istinsku i svetu Gnozu.

Iz ruke V.M. Kven Khan Khu, neposrednog učenika koji je živeo sa Apsolutnim čovekom – V.M. Samaelom, otkrićemo ne samo Majstora već i oca, prijatelja, čoveka koji nas je svojim primerom podučavao o putu Autorealizacije. Nežna i teška knjiga – poput života koja opisuje, vrlo razjašnjavajuće i, na kraju, suštinski, što je samo ovaj autor – V.M. Kven Khan Khu – mogao da nam pokloni da bismo razumeli Gnozu i ko ju je stvorio.