Praktik för att se de tidigare liven i en spegel

Praktik för att se de tidigare liven i en spegel 850 480 Universal
Vill du se dina tidigare existenser i en magisk spegel? Det är mycket enkelt, jag ska ge dig följande formel: Placera ett tänt ljus till höger om en spegel, i en position så att den lyser upp spegeln utan att reflektera bilden av ljuset. Släck alla andra ljus i rummet. Tänk inte på någonting, andas på det sätt som nyfödda barn gör. Placera pekfingret, långfingret och tummen över hjärtat – den högra handens fingrar-. Uttala mantrana OM HUM (uttal svenska: ÅM HOM) med varje hjärtslag. Dessa ord öppnar hjärtats chakra: där finns de tidigare liven. Be din Gudomliga Moder att hon visar dig dina tidigare liv en spegel; med tålamod kommer du till sist att lyckas.

Samael Aun Weor
Avhandling i Ockult Medicin och Praktisk Magi, kapitel ”Magi med naturens minnen”