Meditation med Eldens Salamandrar

Meditation med Eldens Salamandrar 850 480 Universal
Tänd en eldslåga och vokalisera därefter mantrat INRI. Detta mantra vokaliseras i två stavelser separat: IN-RI, men genom att förlänga ljudet från varje bokstav. Koncentrera er nu på den eldslåga som ni har tänt – vaxljuset, stearinljuset eller glödande kol-. Meditera djupt över elden. Slumra in under det att ni mediterar över elden. Åkalla den vän som skriver denna avhandling och ni kommer att få hjälp i denna praktik. Vokalisera S som en mycket svag vissling, som skallrandet från en skallerorm.

Samael Aun Weor
Esoterisk Kurs i Kabbala, kapitel 4