Astral praktik med Filippos

Astral praktik med Filippos 850 480 Universal
Filippos, Jesu Apostel, finns inom oss själva, här och nu. Filippos hjälper den som åkallar honom att gå ut i astralkroppen. Dessa som åkallar brukar ta emot mängder av fördelar. Denna typ av åkallelser genomförs när vi överlämnar oss själva till den normala sömnen. Filippos kan också leda den som åkallar honom med den fysiska kroppen och i jinasstadiet. ”Till himlen, Filippos”, är nyckeln till åkallan. Upprepa dessa ord väldigt många gånger. Om man vill ta med sig den fysiska kroppen, ber man Filippos om tjänsten. Om man bara vill ta med sig den astrala, ber man Filippos, man talar till Filippos, man vädjar till Filippos. För att gå ut i det astrala krävs det lite sömnighet. För att ta med sig den fysiska kroppen i jinasstadiet krävs det mindre sömnighet och väldigt mycket tilltro. Läsaren bör studera vår Gula Bok. En är den historiske Filippos, en annan är den inre Filippos; var och en har sin egen Filippos. De tolv Apostlarna är de tolv Makterna inom oss själva. De tolv Apostlarna är de tolv delarna av vårt eget Vara. Vi upprepar detta för våra frommas bästa.

Samael Aun Weor
Pistis Sophia avslöjad, kapitel 42