Astralna praktika sa Filipom

Astralna praktika sa Filipom 850 480 Universal
Filip, Isusov Apostol, postoji u našoj unutrašnjosti, ovde i sada. Filip pomaže onome koji ga doziva i vadi ga u astralno telo. Oni koji ga dozivaju imaju obično mnogobrojne koristi. Ovaj rod invokacija se realizuje pre nego što nas obuzima san. Filip može takođe da odvede invokatora (dozivača) sa fizičkim telom u stanje Džinas. „Na nebo, Filipe“ je ključ invokacije. Hiljade puta se ponavlja ova rečenica. Ako želimo da idemo fizičkim telom, onda za ovo tražimo od Filipa pomoć. Ako želimo da idemo samo astralnim telom, molimo Filipa. Govorimo Filipu, preklinjimo Filipa. Za izlaženje u Astral je potrebno malo sna. Za nošenje fizičkog tela u stanje Džinas potrebno je malo sna i veoma mnogo vere. Čitalac treba da studira naše delo Žuta knjiga. Jedan je istorijski Filip, drugi je intimni Filip; svako od nas ima svog Filipa. Onih Dvanaest Apostola jesu Dvanaest moći u našoj unutrašnjosti. Onih Dvanaest Apostola jesu onih dvanaest delova našeg sopstvenog Bića. Ponavljamo ovo radi dobra naših devotana.

Samael Aun Weor
Pistis Sofija otkrivena, poglavlje 42.