Πρακτική αστρικού με τον Φίλιππο

Πρακτική αστρικού με τον Φίλιππο 850 480 Universal
Ο Φίλιππος, ο Απόστολος του Ιησού, υπάρχει μέσα σε εμάς τους ίδιους, εδώ και τώρα. Ο Φίλιππος βοηθάει τον ικέτη και τον βγάζει με αστρικό σώμα. Όλοι οι ικέτες συνηθίζουν να δέχονται πολυάριθμες ευεργεσίες. Αυτός ο τύπος επικλήσεων πραγματοποιείται όταν παραδινόμαστε στον κανονικό ύπνο. Ο Φίλιππος επίσης μπορεί να μεταφέρει τον ικέτη με φυσικό σώμα σε κατάσταση «Χίνας». «Στον ουρανό, Φίλιππε», είναι το κλειδί της επίκλησης. Επανέλαβε αυτή τη φράση χιλιάδες φορές. Εάν επιθυμεί κάποιος να μεταφέρει το φυσικό σώμα, παρακαλεί να εξυπηρετηθεί από τον Φίλιππο. Εάν μόνο επιθυμεί να μεταφερθεί στο αστρικό, παρακαλεί να εξυπηρετηθεί από τον Φίλιππο. Μιλάει στον Φίλιππο, ικετεύει τον Φίλιππο. Για να εξέλθει κάποιος στο αστρικό απαιτείται λίγος ύπνος. Για να μεταφερθεί το φυσικό σώμα σε κατάσταση Χίνας απαιτείται λιγότερος ύπνος και πάρα πολλή πίστη. Ο αναγνώστης πρέπει να μελετήσει το Κίτρινο Βιβλίο μας. Ένας είναι ο ιστορικός Φίλιπππος, άλλος είναι ό εσωτερικός Φίλιππος. Καθένας από εμάς έχει τον Φίλιππό του. Οι δώδεκα Απόστολοι είναι οι δώδεκα Δυνάμεις μέσα σε εμάς τους ίδιους. Οι δώδεκα Απόστολοι είναι τα δώδεκα μέρη του ίδιου μας του Είναι. Επαναλαμβάνουμε αυτό για το καλό των ευσεβών μας.

Samael Aun Weor
Η Πίστις Σοφία αποκαλυμμένη, κεφάλαιο 42