Meditacija nad Keterom uz pomoć mantre „PANDER“ i Anđela Metratona

Meditacija nad Keterom uz pomoć mantre „PANDER“ i Anđela Metratona 850 480 Universal
Mantra PANDER omogućava nam da dođemo do Starca dana. To je moguće dubokom meditacijom. U svetu Atzilutha postoji divan hram u kome nas uče veličanstvenom prisustvu Starca dana. Starac dana prebiva u svetu Ketera, poglavar tog sveta je Anđeo Metraton. Taj anđeo je bio prorok Enoh; uz njegovu pomoć možemo ući u svet Ketera. Učenik koji želi da prodre u Keter za vreme njegovih stanja duboke meditacije, moliće Anđela Metratona i primiće pomoć.

Samael Aun Weor
Stari priručnik predavača