Διαλογισμός στον Κέτερ με την βοήθεια του μάντρα «ΠΑΝΤΕΡ» και του Αγγέλου Μετατρόν

Διαλογισμός στον Κέτερ με την βοήθεια του μάντρα «ΠΑΝΤΕΡ» και του Αγγέλου Μετατρόν 850 480 Universal
Το μάντρα ΠΑΝΤΕΡ μας επιτρέπει να φτάσουμε μέχρι τον Αρχαίο των Ημερών. Αυτό είναι δυνατόν με τον βαθύ διαλογισμό. Στον κόσμο του Αζιλούθ υπάρχει ένας υπέροχος ναός όπου μας διδάσκεται η μεγαλειώδης παρουσία του Αρχαίου των Ημερών. Ο Αρχαίος των Ημερών κατοικεί στον κόσμο του Κέτερ, ο κυβερνήτης αυτού του κόσμου είναι ο Άγγελος Μετατρόν. Αυτός ο άγγελος ήταν ο Προφήτης Ενώχ, με τη βοήθειά του μπορούμε να εισέλθουμε στον κόσμο του Κέτερ. Ο μαθητής που θέλει να εισέλθει στον Κέτερ κατά τις καταστάσεις βαθύ διαλογισμού θα ικετέψει τον Άγγελο Μετατρόν και θα λάβει βοήθεια.

Samael Aun Weor
Παλιό Εγχειρίδιο εκπαιδευτή