Meditacija sa Salamandrama vatre

Meditacija sa Salamandrama vatre 850 480 Universal
Zapalite vatru, a zatim vokalizujte mantru INRI. Ova mantra vokalizuje se u dva odvojena sloga: IN-RI, ali produžavajući zvuk svakog slova. Sada se koncentrišite na vatru koju ste zapalili – sveću, sveću ili ugalj koji gori. Meditirajte duboko o vatri. Zaspite meditirajući o vatri. Pozovite prijatelja koji piše ovo predavanje i biće vam od pomoći u ovoj praktici. Vokalizujte S poput vrlo finog zvižduka, poput zujanja zvona.

Samael Aun Weor
Ezoterički kurs Kabale, poglavlje 4.