Διαλογισμός με τις Σαλαμάνδρες της Φωτιάς

Διαλογισμός με τις Σαλαμάνδρες της Φωτιάς 850 480 Universal
Ανάψτε μια φωτιά και στη συνέχεια φωνοποιήστε το μάντρα ΙΝΡΙ. Αυτό το μάντρα φωνοποιείται σε δυο διαφορετικές συλλαβές: ΙΝ-ΡΙ, επιμηκύνοντας όμως τον ήχο κάθε γράμματος. Συγκεντρωθείτε τώρα στην φωτιά που έχετε ανάψει –κερί, λαμπάδα ή αναμμένα κάρβουνα-. Διαλογιστείτε βαθιά στην φωτιά. Αποκοιμηθείτε διαλογιζόμενοι στην φωτιά. Επικαλεστείτε τον φίλο που γράφει αυτή τη διδασκαλία και θα λάβετε βοήθεια σε αυτή την πρακτική. Φωνοποιήστε το Σ όπως ένα πολύ λεπτό σφύριγμα, σαν τον ήχο του κροταλία.

Samael Aun Weor
Μαθήματα Εσωτερικής Καβάλα, κεφάλαιο 4