Mantra RUSTI za astralno dupliranje

Mantra RUSTI za astralno dupliranje 850 480 Universal
Neka učenik legne u svoj krevet, u horizontalnom položaju. Neka opusti telo tako da nijedan mišić ne vrši pritisak na Astralno telo. Neka zadrema pevajući mantru Rusti, ovako: RUUUUUUSSSSSSTIIIIII. Ova se mantra izgovara mentalno. Učenik treba da se pretvori u tim trenucima u „špijuna sopstvenog sna”. Kada se učenik već nađe u onom dremljivom stanju ili pospanosti koja prethodi snu, neka se diže iz svog kreveta i neka izađe iz svoje sobe. U tim momentima student ne treba da se brine o svom Fizičkom telu.; neka se diže iz kreveta i neka izađe iz sobe. Kako? Na koji način? Skoro svi studenti pretpostavljaju da je reč o nekoj praktici magnetizma ili autosugestije itd, ali se na žalostan način zavaravaju, jer ovde nije reč o praktici autosugestije ili hipnotizma; čisto i jednostavno treba da se diže iz svog kreveta, jer će Priroda da uradi ostalo. Ona zna kako da odvoji Astralno telo od Fizičkog tela. Učeniku pripada samo da se podigne i da izađe iz svoje sobe, jer će Priroda sve ostalo da uradi. Kada jednom bude izašao iz svoje sobe, učenik neka učini malen skok sa namerom da lebdi u prostoru, i ako lebdi, moći će tada da se prenese do Gnostičke Crkve, za nekoliko sekundi. Ali, ako ne lebdi, neka učenik uđe ponovo u svoj krevet i neka ponovi eksperiment. Neki uspevaju odmah, drugima su potrebni meseci, čak i godine da bi naučili. Ali onaj istrajan, na kraju, uspeva.

Samael Aun Weor
Zodijački kurs, poglavlje 3.