Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett …

read more

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Det psykologiska arbetet som Gnosis pekar på, som ett effektivt medel för att up…

read more

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Gnosis är den största gåva som den Stora Lagen har kunnat skänka. Gnosis är en v…

read more

Mot gnosis

Mot gnosis 1570 883 V.M. Samael Aun Weor

Julbudskapet 64-65, känt som Mot Gnosis, är ett kort verk och enkelt att läsa, men samtidigt djupt och komplett, eftersom V.M. Samael Aun Weor i detta lägger de doktrinära grunderna som till…

read more

Den stora revolten

Den stora revolten 1581 889 V.M. Samael Aun Weor

En hyllningssång till befrielsen av människan, som under sekel har varit en fånge av sina psykologiska, sociala, filosofiska begränsningar och, under många sekel, en felaktig tolkning av de …

read more

Educación Fundamental

Educación Fundamental 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

Tratado de ética y psicología en la que se analiza muy profundamente las causas de muchos problemas sociales como son, por ejemplo, la ambición y el miedo, y asimismo los desequilibrios y ab…

read more

Buddhas halsband

Buddhas halsband 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Ett underbart verk där man på ett enkelt sätt, och djupt på samma gång, förklarar den teknik som kommer att tillåta varje studerande att tillägna sig halsbandet med etthundraåtta pärlor, för…

read more

Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt so…

read more

Transcendentalt Gnostiskt Tema

Transcendentalt Gnostiskt Tema 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Den som vill lyckas förstå det inre arbetet måste i sitt liv fatta det moraliska…

read more