Etikens universum - V.M. Kwen Khan Khu

Etikens universum

Etikens universum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: Jag förmedlar några ord till er för at fördjupa oss i beskrivningen av detta som vi kallar: ETIKENS UNVERSUM Framför allt, uppskattade…

read more
Livet - V.M. Samael Aun Weor

Livet

Livet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I det dagliga livet upptäcker vi alltid förvånande kontraster. Välbärgat folk med storslagna hem och många vänner lider ibland fruktansvärt… Enkla arbetare eller folk i…

read more
Personliga ha?ndelser - V.M. Samael Aun Weor

Personliga händelser

Personliga händelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

En fullständig inre självobservation av Mig Själv, kan inte uppskjutas, när det gäller att upptäcka felaktiga tillstånd… Självfallet kan felaktiga inre tillstånd rättas till genom…

read more
Negativa tankar - V.M. Samael Aun Weor

Negativa tankar

Negativa tankar 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I denna dekadenta era av involution, är det ovanligt att någon tänker djupt och med full uppmärksamhet. Olika tankar dyker upp ur det Intellektuella Centret,…

read more
Observation av sig sja?lv - V.M. Samael Aun Weor

Observation av sig själv

Observation av sig själv 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Den inre självobservationen av oss själva är ett praktiskt medel för att uppnå en radikal förändring. Att veta och observera är olika. Många förväxlar observationen…

read more
De olika jagen - V.M. Samael Aun Weor

De olika jagen

De olika jagen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Det Rationella Djur som av misstag kallas människa, äger i själva verket inte en bestämd individualitet. Denna brist på psykologisk enhet hos humanoiden, är otvivelaktigt…

read more
Ka?rlek - V.M. Samael Aun Weor

Kärlek

Kärlek 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Gud som FADER är VISHET. Gud som MODER är KÄRLEK. Gud som Fader residerar i Vishetens Öga. Vishetens Öga är beläget mellan ögonbrynen Gud som…

read more
Att anklaga sig själv - V.M. Samael Aun Weor

Att anklaga sig själv

Att anklaga sig själv 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Den Essens som var och en av oss bär i sitt inre, kommer ovanifrån, från Himlen, från Stjärnorna… Den underbara Essensen kommer, utan tvekan, från…

read more

Förstå döden

Förstå döden 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Det är angeläget att på djupet och i det mentala sinnets alla regioner förstå vad Döden i sig själv verkligen är. Endast på detta sätt…

read more

Sanningen

Sanningen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Under barn och ungdomstiden börjar den ”via crucis” som är förbunden med vår miserabla existens med många mentala svårigheter, intima familjetragedier, motsättningar i hemmet och i…

read more