Ödmjukhetens makt

Ödmjukhetens makt 1576 886 V.M. Kwen Khan Khu

V.M. Kwen Khan Khu kommer tillbaka och överlämnar ett nytt legat av visdom, inspiration och erfarenhet balanserad mellan det mänskliga och det gudomliga, i en bok som återger hans muntliga u…

read more

Drömmarnas gåtor

Drömmarnas gåtor 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu

“En dröm utan tydning är som ett oöppnat brev”. Mängder av information har publicerats beträffande drömsymboliken, tusentals brev har skrivits och, inte desto mindre, finns det inte ens en s…

read more

Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade –

Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade – 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu

Vi presenterar för läsaren en ny utgåva av V.M. Kwen Khan Khu, vilken bär titeln Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade-. Ett nytt mästerverk som, som sådant, endast skulle kunna förve…

read more

Ego, essens och realitet

Ego, essens och realitet 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu

Tankar och fraser av filosofisk karaktär, poesier som har utgjutits från ett nostalgiskt hjärta och olika upplevelser av mystik, utgör innehållet i detta verk. EGO, ESSENS OCH REALITET är en…

read more

Revolutionerande Psykologi

Revolutionerande Psykologi 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Vi presenterar denna bok som utgör en del av det som dess författare, Vattumannens Avatar – V.M. Samael Aun Weor – har kommit att kalla kinder i hans undervisning, och inte desto mindre finn…

read more

Det Femte Evangeliet

Det Femte Evangeliet 980 551 V.M. Samael Aun Weor

Sedan urminnes tider med Moses, Jesus från Nazaret, Buddha Siddharta Gautama, Krishna, Mani och några framstående själar, och däremellan de forntida sanna tempelriddarna, av vars ledare vi b…

read more

Parsifal avslöjad

Parsifal avslöjad 1576 886 V.M. Samael Aun Weor

När Richard Wagner betecknade sin opera Parsifal som en en helig scenisk festival gjorde han det inte på ett betydelselöst sätt, eftersom denne kännare av de ockultas mysterier väl kände til…

read more

Min återkomst till Tibet

Min återkomst till Tibet 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

Ett mästarverk som verkligen belyser de mysterier som omger detta som vi kallar Livet, och dess motsats, Döden. Ett verk där vi dessutom förflyttas till de outsägliga Mysterieskolorna i det …

read more

Det fullkomliga äktenskapet

Det fullkomliga äktenskapet 1593 896 V.M. Samael Aun Weor

Ett mästerligt verk som alltid har varit den ideologiska grunden till det inre arbete som varje människa bör genomföra med sig själv. Aldrig tidigare har det inom esoterikens värld skrivits …

read more

Grundläggande begrepp inom endokrinlära och kriminologi

Grundläggande begrepp inom endokrinlära och kriminologi 1583 890 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling visar oss det oerhörda samband som finns mellan perceptionen av den osynliga världen och en högre utveckling av de endokrina körtlarna, och därefter förklarar den orsaken ti…

read more