Den onda effekten av avundsjukan Jag - V.M. Kwen Khan Khu

Den onda effekten av avundsjukan Jag

Den onda effekten av avundsjukan Jag 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare: Jag förmedlar några korta rader till er för att låta er veta något beträffande: DEN ONDA EFFEKTEN AV AVUNDSJUKANS JAG PÅ DEN HEMLIGA…

read more
Kapaciteten att känna andras smärta - V.M. Kwen Khan Khu

Kapaciteten att känna andras smärta

Kapaciteten att känna andras smärta 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: Jag vill framföra några rader till er som har att göra med: KAPACITETEN ATT KÄNNA ANDRAS SMÄRTA Uppskattade läsare, mycket har sagts…

read more
Felaktiga tillsta?nd - V.M. Samael Aun Weor

Felaktiga tillstånd

Felaktiga tillstånd 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vid en nogrann observation av Mig Själv visar det sig alltid vara ofrånkomligt och obevekligt att göra en fullständig logisk differentiering mellan de yttre händelserna…

read more
Ångerfullheten - V.M. Kwen Khan Khu

Ångerfullheten

Ångerfullheten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Ångerfullheten är en åtgärd från det inre KAOM som vill hjälpa oss att inte separera oss från Fadern. Ångerfullheten är den bästa medicinen för vår…

read more
Den gode husbonden - V.M. Samael Aun Weor

Den gode husbonden

Den gode husbonden 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Att avskilja sig från livets katastrofala effekter i dessa mörka tider, är förvisso mycket svårt, men oumbärligt, annars uppslukas man av livet. Varje arbete som…

read more
Inre tillsta?nd - V.M. Samael Aun Weor

Inre tillstånd

Inre tillstånd 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Att på rätt sätt kombinera inre tillstånd med yttre händelser, är att veta hur man ska leva på ett intelligent sätt… Varje händelse som upplevs…

read more
Hur långt kan vår grad av död nå? - V.M. Kwen Khan Khu

Hur långt kan vår grad av död nå?

Hur långt kan vår grad av död nå? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag tänker framföra några reflektioner till er för att försöka klargöra: HUR LÅNGT KAN VÅR GRAD AV MYSTISK DÖD NÅ TROTS ATT VI ÄR SJÄLVFÖRVERKIGANDE?…

read more
Vad är i själva verket uppoffringens kraft? - V.M. Kwen Khan Khu

Vad är i själva verket uppoffringens kraft?

Vad är i själva verket uppoffringens kraft? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare: Jag närmar mig er genom detta media för att försöka få er att förstå: VAD ÄR I SJÄLVA VERKET UPPOFFRINGENS KRAFT FÖR VÅRA…

read more
Evolution

Evolution, involution, revolution

Evolution, involution, revolution 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I Praktiken har vi kunnat verifiera att såväl de Materialistiska som de Spiritualistiska Skolorna är fullständigt buteljerade i evolutionsdogmen. Moderna åsikter rörande människans ursprung och…

read more
Medvetandet - V.M. Samael Aun Weor

Medvetandet

Medvetandet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Folk förväxlar medvetande med intelligens eller intellekt och den högt intelligenta eller högt intellektuella personen betecknas som mycket medveten. Vi påstår utan tvekan och utan…

read more