Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen

Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen 850 480 Universal
Ligg på rygg i din säng med kroppen väl avslappnad, och slumra in under det att du reciterar i tankarna och med ditt hjärta följande bön: “Jag tror på Gud, jag tror på min Gudomliga Moder och jag tror på den Vita Magin; min moder, tag mig ut ur min kropp”. Recitera denna magiska bön med hängivenhet och med intensiv tilltro. Recitera den väldigt många gånger om det behövs, under det att du slumrar in. Men, kom ihåg det ordspråk som säger: “Be till Gud och bulta på”. När du väl känner dig i det avslappnade tillstånd som är förbundet med sömnen, när de första drömbilderna kommer till ditt sinne, övervinn lättjan, var så vänlig, jag ber dig, och du kommer att känna dig som en subtil och känslig skepnad (…), res dig upp och gå ut ur ditt hus, har du förstått?

Samael Aun Weor
Betraktande Mysteriet, kapitel 14

*

code