Ανάπτυξη της διακοής

Ανάπτυξη της διακοής 850 480 Universal
Υπάρχουν κάποια πολύ ισχυρά μάντρας για την αφύπνιση του μαγικού αυτιού και την απόκτηση της διακοής: ΑΟΥΜ ΤΣΙΒΑ ΤΟΥΝ Ε. Το ΑΟΥΜ προφέρεται ως εξής: ανοίξτε καλά το στόμα για να προφέρετε το Α, στρογγυλέψτε το με το Ο και κλείστε με το Μ και παρατείνετε κάθε ήχο. Το μάντραμ ΤΣΙ φωνοποιείται διατηρώντας παρατεταμένα τον ήχο του Ι. Το μάντραμ ΒΑ, παρατείνοντας το φωνήεν Α. Το μάντραμ ΤΟΥΝ με δύναμη, με τρόπο που το γράμμα Τ χτυπά στο ΟΥ και το ΟΥ παρατείνεται αρκετά. Και με το Ν θα του δώσει μια αντήχηση καμπάνας. Τέλος, το Ε μόνο του επιμηκύνεται όσο περισσότερο γίνεται, έτσι: ΕΕΕΕΕΕΕ. Στο ΑΟΥΜ, το φωνήεν Α πέφτει τονικά και χαμηλώνει σε τόνο στο ΟΜ και το υπόλοιπο από τα μάντραμ σε χαμηλότερο τόνο από το ΟΜ. Πραγματοποιήστε αυτή την υπέροχη άσκηση για μια ώρα καθημερινά συνοδεύοντας τη με μια σωστή συμπεριφορά και πολύ σύντομα θα αρχίσετε να νιώθετε τα αποτελέσματά της.

Samael Aun Weor
Λόγος, μάντρα, θεουργία, κεφάλαιο 9