Razvijanje ultrasluha

Razvijanje ultrasluha 850 480 Universal
Postoji druga mantra koja pomaže osvajanju ultrasluha: AUM CHIVA TUM E. AUM se vokalizuje ovako: otvaraju se dobro usta pri izgovaranju A, neka se zaokruže sa O i neka se zatvore sa M; i neka se produži zvuk svakog vokala. Mantra CHI se vokalizuje produživanjem I. Mantra VA, produžuje se vokal A. Mantra TUM, snažno, tako da slovo T udara U, a ovo U će se dovoljno produžiti, a sa M mu se daje odjek zvona. I na kraju, samo E, produži se što je više moguće, ovako: EEEEEEE… Kod AUM, vokal A se povisuje; a ton se spušta kod UM; a ostatak mantre, nižim tonom od UM. Izvodite ovu divnu vežbu jedan sat dnevno praćenu pravilnim ponašanjem i vrlo brzo ćete početi da osećate njene posledice.

Samael Aun Weor
Logos, mantra, teurgija, poglavlje 9.