Ο Ιερότατος Τρίτος Λόγος

Ο Ιερότατος Τρίτος Λόγος 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Ο Ιερότατος Τρίτος Λόγος

Από τα πρώτα χρόνια, οι διάφορες θρησκείες είχαν μιλήσει για το ξεδίπλωμα, αυτής της αφηρημένης οντότητας που ονομάζουμε «Θεό», σε τρείς δυνάμεις. Η τρίτη άποψη της αρχικής ενιαίας μονάδας που είναι γνωστή σαν Σίβα, Μπινάχ, Άγιο Πνεύμα κλπ. στην αρσενική του πολικότητα και Σάκτι, Κουνταλίνι, Παρθένος Μαρία κλπ. στην θηλυκή της πολικότητα, είναι για τις νεκρές θρησκείες μια πραγματικά άγνωστη οντότητα, για την οποία μιλούν χωρίς να ξέρουν με ακρίβεια σε ότι την αφορά. Ορθώνοντας την υπερβατική σοφία, -την Γνώση- ο Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ σχίζει σε αυτό το βιβλίο, οριστικά, το πέπλο των μυστηρίων του τρίτου προσώπου του Βράχμα, ώστε ο αναζητητής της αλήθειας να γνωρίσει ποιος είναι ο αληθινός δρόμος προς την αιωνιότητα, ένα δρόμο που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να διανύσουμε αν δεν ήταν το χέρι της αιώνιας παντοδύναμης και πανταχού παρούσας Φωτιάς, γνωστή ως Τρίτος Λόγος ή Μαρία –ΡΑΜ-Ι-Ο-.