Misterija Zlatne cvasti

Misterija Zlatne cvasti 1590 894 V.M. Samael Aun Weor
Misterija Zlatne cvasti

Esencijalno delo gnosticizma u kom Tantrizam, sa svojim aspektima iz Anagarange, Kama-Sutre și Kama-Kalpe, nalazi «istinsko objašnjenje i praktičnu primenu» u ljudskom biću, radi uzdizanja bogatih etičkih, moralnih i duhovnih vrednosti u njemu. Ovo je delo, nesumnjivo, veoma jasan vodič da znaš da ujediniš, u retorti alhemije, duhovnost najuzvišenijih mističara sa erotičkom silom koja je poreklo svega što je stvoreno, da bi se pojavila treća sila koja će da bude sposobna da nas lansira ka onome što se u Orijentu naziva «drugom obalom».

Onlajn čitanje