Αμπράξας

Αμπράξας 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Αμπράξας

Η παρούσα πραγματεία αποτελείται από ποικίλα άρθρα που στην εποχή του ο Αβατάρας του Υδροχόου, Σαμαέλ Αούν Βεόρ, δημοσίευσε σε ένα περιοδικό με το όνομα «Παγκόσμιος Αμπράξας» για το καλό της ανθρωπότητας. Ο αναγνώστης θα βρει σε αυτό το έργο συνοψισμένες και συγκεντρωμένες, επιστολές, εξαιρετικά σχόλια σχετικά με διάφορα παραφυσικά φαινόμενα, συμβουλές προς τους αφοσιωμένους του Μυστικού Δρόμου, προσκλήσεις σε Διεθνή Συνέδρια, αναφορές σε σχεδιασμούς που έπρεπε να γίνουν για την επέκταση του Μεγάλου Σκοπού κλπ.