Volja Hrista

Volja Hrista 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Volja Hrista

Vatra i Zmija, večna dualnost o kojoj može da govore samo oni koji poznaju tajnu Velikog Dela, simbolizuju ceo rad koji vodi Inicijata od zemlje ka Nebu, od materije ka Duhu. U njima je predstavljen secretum secretorum (tajna nad tajnama) alhemičara, mnogobrojne figure i basreljefi ljudi- zmije, kao i ofidiski kultovi iz najstarijih predanja. Onostrano fantazjama i zlostavljanjima koja se šire iz prašine Kali-Yuge, izvire blistavi verbum ovog istinskog Avatara i Gurua čovečanstva, V. M. Samaela Aun Weora, da bi razjasnio koji je put koji može da oslobodi dušu od egzistencije, gde se nalazi i zašto je svaka inicijacija ubeležena na kičmenom stubu.

Ako čitalac želi da dešifruje ove enigme, evo ove knjige Volja Hrista, da unese Svetlost u tmine i da bismo svi mi umeli da probudimo mudrost koja spava u repnoj kosti čekajući momenat uzdizanja iz pršljena u pršljen.