Odgovori jednog lame

Odgovori jednog lame 1368 769 V.M. Kwen Khan Khu
Odgovori jednog lame

Ovo delo pod naslovom ODGOVORI JEDNOG LAME stiže do čitaoca da bi rasvetlilo doktrinarne sumnje na koje mogu naići oni koji čine prve korake u Gnozi, kao i oni koji su već krenuli ovim putem. Na prijatan i jasan način, V.M. Kven Khan Khu, čije Realno Biće pripada Tibetanskim Misterijama, unosi svetlost u tamu pameti pomračenu maglom mišljenja, jer nije u stanju da oslobodi svoju unutrašnju mudrost, preplavljenu mrakom Ja-ova. Neizostavno je delo za one koji žele da razjasne i prodube večitu i bezvremensku mudrost koja je Gnoza.

Onlajn čitanje