SMRT

SMRT 850 480 V.M. Samael Aun Weor

U toku egzistencije, različite energije teku kroz ljudski organizam. Svaka vrsta energije ima svoj sopstveni sistem dejstvovanja. Svaka vrsta energije manifestuje se u svoje vreme. U četvrtom i po mesecu posle koncepcije, manifestuje se motorna i mišićna sila; ovo je u vezi sa pojavljivanjem respiratorne i pulmonarne funkcije. Posle deset i po meseci, rastu vezna tkiva sa svim svojim divnim mehanizmima. Između dve i tri godine dečije, zatvara se lobanjska fontanela novorođenčeta, cerebrospinalni sistem postaće zaista savršeno formiran.  

U toku prvih sedam godina, formira se ljudski personalitet, sa četrnaestom godinom pojavljuje se personalna energija koja će nadmoćno da teče kroz neurosimpatički sistem. U 35. godini pojavljuje se seks u svom transcendentalnom obliku stvaralačke emocije. Kada se stiže do ove starosti, onda možemo fabrikovati ono što se zove duša. Običan čovek nema dušu, bolje rečeno, još nije čovek, niti ima dušu. 

Intelektualna životinja lažno nazvana normalan čovek, jeste mašina kontrolisana od legije Ja. Ovo je pluralizam. Treba da čitam knjigu – kaže intelektualna funkcija. Idem na fudbalsku utakmicu – kaže motorna funkcija. Gladan sam, neću nikuda da idem – deklariše varenje. Voleo bih da idem jednoj ženi – ispoljava se strastveno Ja, itd, itd, itd. Svi ovi Ja-ovi svađaju se međusobno. Ja koje se danas zaklinje da je verno Gnozi, zamenjeno je drugim koji mrzi Gnozu.  

JA koje danas voli jednu ženu, biće kasnije zamenjeno drugim koji je ne podnosi. Samo fabrikujući dušu ustanovićemo jedan permanentan princip svesti u samoj svojoj unutrašnjosti. Taj ko ima dušu živi svesno posle smrti. duša može da se stvori akumulacijom najsuptilnije energije koju organizam proizvodi i kristalizuje posredstvom supremnih napora, kako bi postao totalno i definitivno samo-svestan. Na nesreću, intelektualna životinja nazvana čovek, nesmotreno troši ovu energiju na zadovoljstva, strahove, gnev, mržnju, zavist, strasti, ljubomore itd.  

Hitno je da se stvori svesna volja, neophodno je da pokorimo sve misli i ova naša unutrašnja rasuđivanja. Samo tako može da se stvori ono što nazivamo dušom.  

Potrebno je da se duboko samo-spoznamo da bismo stvorili dušu. 

ZRAK SMRTI 

Zrak Smrti svodi, takozvanog čoveka, na jednostavnu molekularnu kvintesenciju (suštinu). Tako, kao što se jedna tona cveća svodi na prostu kapljicu esencije parfema. Energija smrti, bivajući veoma snažna, potpuno uništava ljudski organizam. To je struja toliko visokog napona koja neizbežno uništava organizam kada ona stigne da kroz njega prođe. Tako kao što grom može da rascepi stablo, isto tako grom smrti svodi na pepeo ljudsko telo. Ovo je jedina vrsta energije kojoj se organizam ne može odupreti. Ovaj grom povezuje smrt sa koncepcijom. Ta dva ekstremiteta se dodiruju. Kada se esencija odvaja od starog tela, pod strašnim udarom zraka smrti, proizvede se zastrašujući električni napon u jednoj ključnoj noti, čiji će aksiomski rezultat da bude kretanje i kombinovanje gena koji su odlučujući za buduće fizičko telo. Na ovaj način suptilni sastojci oplođenog jajeta slažu se u jedan odgovarajući raspored, imajući kao osnovu električni napon i ključnu notu smrti. 

EVO ŠTA NASTAVLJA  

Dve stvari idu u grob. Prvo je fizičko telo, drugo je ljudski personalitet. Ovaj drugi kao što smo već kazali, stvara se tokom prvih sedam godina detinjstva i osnažuje se iskustvima. Ponekad personalitet luta po groblju, drugom prilikom, izlazi iz svog groba, kada ga rodbina posećuje i donosi cveće. Ali se personalitet postepeno dezintegriše. Personalitet je energetski i atomski. Personalitet je prolazan. Nema nikakve budućnosti personalitet preminulog, on je smrtan. 

Personalitet se neće reinkarnirati. Personalitet je sin svog vremena i umire u svoje vreme. Ono što nastavlja to je Esencija, odnosno, fantom smrti. Unutar dotičnog fantoma, razvija se reinkarnirani Ego, ja, Samo Ja. Ovaj zadnji je legija Đavola koji nastavljaju. Pogrešno je da se podelimo između dvaju Ja-ova, jednog inferiornog tipa i drugog superiornog tipa. Ja jeste legija đavola, koji se na normalan način manifestuju u nama samima, to je sve. 

Mnogo se priča u okultnoj literaturi o jednom višem Ja-u, o jednom božanskom Ja-u, ali se dokazuje da superiorno Ja nije to Ja. Božanski Seitet transcenduje svako ispoljavanje Ego-a. Ovo što nema profanog imena, jeste Biće, Intiman. 

Esencija je molekularna, esencija – fantom smrti – na normalan način živi u molekularnom svetu; prema tome, kada umremo, izlazimo iz ćelijskog sveta i ulazimo u molekularni svet; u molekularnom svetu koristimo molekularno telo. 

Tibetanska knjiga mrtvih bukvalno kaže sledeće: „O, plemeniti sine… tvoje sadašnje telo jeste telo želja… nije telo od grube materije, tako da sada imaš moć da prolaziš kroz stenovite blokove, bregove, kamenje, zemlju, kuće i čak kroz Planinu Meru, bez da te išta sprečava… imaš sada moć čudnovatih delovanja koja, ipak, nisu plod nekog Samadija, već je to moć koja ti je stigla prirodno… ti možeš biti za tren na željenom mestu; imaš moć da se preseliš u vreme… Ove razne moći iluzije, promene formi, nemoj da želiš, nemoj da želiš.“ 

VITALNO TELO 

U ljudskom organizmu postoji jedno termičko-električno-magnetsko telo. Ovo je vitalno telo.  

Dotično telo je osnova organskog života. Nijedan organizam ne bi mogao da živi bez vitalnog tela.  

Svaki atom vitalnog tela prodire unutar svakog atoma fizičkog tela, da bi učinio da ono intenzivno vibrira. Sve hemijske, fiziološke i biološke pojave, svaka pojava percepcije, svaki metabolički proces, svako dejstvo kalorija itd, ima kao osnovu vitalno telo. Ovo telo je zapravo viši presek fizičkog tela, trodimenzionalnog tela.  

U poslednjem trenutku života, dotično telo izlazi iz fizičkog organizma. Vitalno telo ne ulazi u grob. Vitalno telo lebdi blizu groba i polako će da se dezintegriše, srazmerno sa dezintegracijom leša. U grob ulazi samo leš i personalitet preminulog.  

Vitalno telo ima veću realnost od fizičkog tela. Vrlo dobro znamo da svakih sedam godina fizičko telo se totalno menja i ne ostaje ni jedan stari atom u pomenutom telu.  

Ali, vitalno telo se ne menja. U ovom telu sadržani su svi atomi detinjstva, adolescencije, mladosti, zrelosti, starosti i duboke starosti. Fizičko telo pripada svetu triju dimenzija. Vitalno telo jeste telo četvrte dimenzije. 

Knjiga mrtvih, pogl. I, «Smrt, Evo šta nastavlja, Vitalno telo» 

Samael Aun Weor