Devata Ganesha, Svetog Duha u obliku božanskog Slona

Meditacija sa devom Ganeša

Meditacija sa devom Ganeša 850 480 Universal

Hindusi obožavaju snagu Svetog Duha u obliku božanskog Slona, koga nazivaju: DEVATA GANESHA – elementalni mag. Gnostički student će meditirati o neizrecivoj snazi Ganeše na sledeći način:

Gnostički student može meditirati o Ganešinoj neizrecivoj sili na sledeći način:

Vokalizovaće sedam samoglasnika (I, E, O, U, A, M, S) pola sata. Udisaće i izdisaće, zadržavajući ga ponekad i nekoliko sekundi. Tada će se koncentrisati na repnu kost i tamo će pokušati da vidi, uz pomoć kreativne mašte, mnoge korene, a među tim neizrecivim zlatnim korenima ugledaće mala vrata. Zakucaćete na ta vrata tri puta i ona će se otvoriti. Tamo će učenika primiti Elementalni Mag, Devata Ganeša, koji će ga uputiti u Magiju, u upotrebu Elementala, u mudrost Prirode uopšte.

Koncentracija mora biti savršena. Ako se učenik oseća pospano, trebalo bi da pokuša da usmeri svoj san prema susretu sa Devatom Ganešom, jednim oblikom Trećeg Logosa, Svetog Duha.

Samael Aun Weor
Stari priručnik predavača
Devom Ganeša, Svetog Duha u obliku božanskog Slona