Mantra „MAMA PAPA“ za razvijanje jasnovizije

Mantra „MAMA PAPA“ za razvijanje jasnovizije

Mantra „MAMA PAPA“ za razvijanje jasnovizije 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vidovitost (jasnovizija) je upravo Imaginacija. Za mudraca imaginirati je videti.

Onaj ko želi da bude vidovnjak treba da ponovo osvoji izgubljeno detinjstvo.

Anđeo AROCH naučio me je najjače mantre koje se u svetu poznaju za buđenje Vidovitosti.

Taj koji želi da bude vidovnjak, treba da završi sa racionalizmom i da se navikava da posmatra sve stvari putem imaginacije.

Najsnažnije mantre Vidovitosti jesu prvi slogovi koje dete počinje izgovarati u svojim prvim godinama. Evi tih slogova: MA MA, PA PA.

Izgovaramo prvi slog MA, tako da se ovaj vokalizuje veoma visokim i piskavim glasom.

Vokalizujemo drugi slog MA, tako da se to čini veoma niskim glasom.

Ista će se stvar uraditi i sa slogovima PA, PA.

Podićiće se glas kod prvog sloga u svakoj od reči, potom će se spustiti ton (nota) i ponoviće se više puta.

Samael Aun Weor
Priručnik Praktične magije, poglavlje 3.
Mantra „MAMA PAPA“ za razvijanje jasnovizije