Meditation med Devata Ganesha

Meditation med Devata Ganesha

Meditation med Devata Ganesha 850 480 Universal

Hinduerna dyrkar den Helige Andes krafter under formen av en gudomlig Elefant, vilken man kallar Devata Ganesha – den Kvinnliga Elementalmagikern -.

Den gnostiska studenten ska meditera över Ganeshas outsägliga kraft på följande sätt:

Man ska vokalisera de sju vokalerna (I, E, O, U, A, M, S) under en halv timme. Man andas in och andas ut och håller andan under några sekunder. Därefter koncentrerar man sig på
basen av coccyx och där, med hjälp av den skapande föreställningsförmågan, försöker man se många rötter och bland dessa gyllene rötter kommer man att se en liten dörr. Man ska knacka på denna dörr tre gånger och den kommer att öppnas. Där kommer eleven att tas emot av den Kvinnliga Elementalmagikern: Devata Ganesha, som kommer att instruera oss i magin, i användningen av Elementalerna, i naturens visdom i allmänhet.

Koncentrationen bör vara perfekt.

Om eleven känner sig sömnig, bör man försöka orientera sin sömnighet mot mötet med Devata Ganesha, en form av det Tredje Logos, den Helige Ande.

Samael Aun Weor
Gammal handbok för diffusor
Devata Ganesha, den Helige Andes krafter under formen av en gudomlig Elefant