Metod för att befalla det mentala sinnet

Metod för att befalla det mentala sinnet 850 480 Universal
Man måste diskutera lite med det mentala sinnet när det inte vill lyda. Vi bör vända oss till det mentala sinnet och säga, till exempel säga: ”Mentala sinne, varför lyder du mig inte? Lyd mig! Vad vill du mentala sinne?”. Senare, genom utvecklingen av förmågorna, kommer det mentala sinnet att svara som om det vore en helt annan individ. Det kommer att säga: ”Jag vill inte detta”, eller “Jag önskar mig den här andra saken”, eller helt enkelt genom en representativ bild, genom någon intellektuell representation, kommer det att visa oss vad det vill. Då kommer vi att kunna säga till det: ”Vad du önskar dig, mentala sinne, det är inte användbart, det är felaktigt. Lyd mig! Jag är ditt Medvetande och du bör lyda mig, mentala sinne!”. Så här, lite i taget, kommer vi att behärska det. Man måste lära sig att diskutera med det, att behandla det på samma sätt som kuskarna behandlar en åsna som inte vill lyda. Har ni sett, bröder, hur hästtämjarna behandlar hästarna. Ibland grälar de till och med på dem, och så bör vi också göra med det mentala sinnet: behandla det som en åsna eller som en häst, som något som bör lära sig att lyda. Vi bör inte vara slavar till det mentala sinnet, eftersom om vi är slavar till det mentala sinnet, går vi mot ett misslyckande. Det kommer en mycket känslig punkt i meditationen. Många gånger, när man tror att man har uppnått stillheten och tystnaden i det mentala sinnet, har man ännu inte uppnått det. Man bör då gräva inåt, man bör säga till det mentala sinnet: ”Mentala sinnet, vad är det som sker?, vad är det du önskar dig?, varför är du inte stilla? Lyd mig, du bör vara stilla!”. Ibland, om ni har en viss utveckling av era högre förmågor, kommer ni att kunna se det mentala sinnets representationer. I denna stund kommer det att svara med de ena eller de andra scenerna, på det sättet kommer det att säga vad det vill. Men, detta är just precis ögonblicket att kunna svara det, att veta hur man behandlar det mentala sinnet på samma sätt som en kusk behandlar en åsna som inte skulle vilja hålla sig lugn. Och, slutligen, kommer den att hålla sig lugn.

Samael Aun Weor
Det Femte Evangeliet, föredrag ”Det mentala sinnets flyktiga mekanismer”

*

code