Metod za uređenje pameti

Metod za uređenje pameti 850 480 Universal
Morate se malo prepirati sa svojom pameću kada ona ne želi da sluša. Moramo se obratiti pameti govoreći, na primer: „Pameti, zašto me ne poslušaš? Poslušaj me! Šta želiš, pameti?“. Kasnije, razvojem fakulteta, pamet će nam odgovarati kao da je to sasvim drugačije. Reći će nam: „Želim ovo“, ili „Želim nešto drugo“, ili jednostavno kroz reprezentativnu sliku, putem bilo kog intelektualnog predstavljanja, pokazaće nam šta želi. Tada mu možemo reći: „Ono što želiš, pameti, beskorisno je, lažno je. Poslušaj me! Ja sam tvoja Svest i ti me moraš poslušati, pameti!“. Tako, malo po malo, mi dominiramo nad njom. Morate da naučite da se prepirete sa njom, ponašajte se prema njoj na isti način na koji se mazgari odnose prema magarcu koji ne želi da se pokorava. Videli ste, braćo, kako se krotitelji konja ponašaju prema konjima. Ponekad ih čak i izgrde, a to bi trebalo da radimo sa umom: ponašati se prema njemu kao prema magarcu ili konju, kao prema nečemu što mora naučiti da sluša. Ne bismo trebali biti robovi uma, jer ako smo robovi uma, propast ćemo. Tokom meditacije postoji vrlo osetljiva tačka. Mnogo puta, kad neko pomisli da je postigao mir i tišinu pameti, još nije postigao. Onda mora da kopa unutra, mora da kaže pameti: „Pameti, šta je bilo? Šta želiš? Zašto još uvek ne ćutiš? Poslušaj me, moraš biti mirna!“. Ponekad, ako imate određeni razvoj viših sposobnosti, možete videti reprezentacije pameti. U tom trenutku će odgovoriti sa ovakvim ili onakvim scenama, na taj način će nam reći šta želi. Ali, tačno je to trenutak da znamo kako da odgovorimo na to, da znamo kako da se odnosimo prema toj pameti na isti način kao što bi se mazgar ponašao prema magarcu koji ne želi da bude miran. I na kraju, bio bi miran.

Samael Aun Weor
Peto Jevanđelje, konferencija „Efemerni mehanizmi pameti“

*

code