Meditation över den Stora Björn

Meditation över den Stora Björn 850 480 Universal
Forntidens människor växte andligt under inflytandet av Stora Björn, och om de studerande vill väcka Medvetandet, bör de meditera intensivt över Stora Björn. Denna konstellation utstrålar mäktiga andliga krafter, och människan bör lära sig att konversera med de sideriska Genierna till denna konstellation. Det finns en nyckel för att förflytta sig till denna konstellation. Nyckeln är att meditera djupt över en gul sten som finns i det astrala. Gör denna praktik i stunden för övergången mellan vakenhet och sömn, då kommer ni att förflyttas i astralkroppen till den största stjärnan i Stora Björn, där det finns en mäktig och väldig civilisation.

Samael Aun Weor
Zodiakisk kurs, kapitel 7