Meditacija na Velikog medveda

Meditacija na Velikog medveda 850 480 Universal
Nekadašnji ljudi su odrastali duhovno pod influencijom „Velikog medveda” i, ako studenti žele da probude svoju Svest, treba da meditiraju „na intenzivan način” nad Velikim medvedom. Ta konstelacija zrači snažne Duhovne sile, a čovek treba da uči da razgovara sa Sideralnim genijusima tog sazvežđa. Postoji jedan ključ radi putovanja prema toj konstelaciji. Ključ je da se duboko meditira nad „žutim kamenom” koji postoji u Astralu. Radite ovu praktiku u trenucima tranzicije između jave i sna i tada ćete se kretati Astralnim telom prema najvećoj zvezdi Velikog medveda, gde postoji jedna snažna i gigantska civilizacija.

Samael Aun Weor
Zodijački kurs, poglavlje 7.