Λόγος, Μάντρα, Θεουργία

Λόγος, Μάντρα, Θεουργία 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Λόγος, Μάντραμ, Θεουργία

Ένα έργο με το οποίο κάθε σοβαρό και επίμονο άτομο μπορεί να ασκηθεί στη χρήση της Μαντρικής Επιστήμης και της Θεουργίας, τόσο χρήσιμες για την είσοδο στα μονοπάτια του πρακτικού αποκρυφισμού. Ένα βιβλίο που μας βυθίζει στον σαγηνευτικό κόσμο της σοφής χρήσης του λόγου για την ενίσχυση όλων των ισχυρισμών που έχουν γίνει σχετικά με το πολυδιάστατο σύμπαν στο οποίο ζούμε και έχουμε την ύπαρξη μας.