Eldsrosen

Eldsrosen

Eldsrosen 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Sju ormar reser sig upp genom Krishnas rygg, sju ljusstaker finns inför tronen i Apokalypsen, sju chakran strålar i den metafysiska anatomin i Orienten, liksom i hos de mesoamerikanska folke…

La Révolution de Bel

Bels revolution

Bels revolution 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

BELS REVOLUTION är en fascinerande bok, nu presenterad med en skönhet som den aldrig tidigare publicerat med, och i vilken läsaren kommer att kunna upptäcka den stora realiteten av den eviga…

Avslöjanden av en Avatar

Avslöjanden av en Avatar

Avslöjanden av en Avatar 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Dessa sidor, ursprungligen döpta med titeln Julbudskap 1967 – 1968, får sin tillämpning mitt under det tjugoförsta århundradet, då det förklarar detaljerat för oss om vägen för att återvända…

Pistis Sophia avslöjad

Pistis Sophia avslöjad

Pistis Sophia avslöjad 1732 974 V.M. Samael Aun Weor

Bland alla de gnostiska texter som har känts till av mänskligheten, är Pistis Sofia utan tvivel den som i relevans överträffar alla de andra som är kända inom den kristna teologins värld. In…

Majorne misterije

Högre mysterier

Högre mysterier 1145 644 V.M. Samael Aun Weor

Många sidor har skrivits för att förstå den framträdande gestalten av Jesus från Nazaret. Vad som emellertid brukar hända är att dessa försök många gånger slutar inom fantasins eller de dial…

I betraktelse av mysteriet - Samael Aun Weor

I betraktelse av mysteriet

I betraktelse av mysteriet 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

I BETRAKTATELSE AV MYSTERIET, ger V.M. Samael Aun Weor svaren som man aldrig tidigare hade kunnat ge beträffande de metafysiska feneomenen, förklararde på ett vetenskapligt och logiskt sätt, och har på så vis sönder den slöja som endast Vattumannes Avatar har kunnat ta sig igenom.

Vattumannens budskap

Vattumannens budskap

Vattumannens budskap 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

Ett väsentligt verk för att förstå vara och en av de profetior som skänktes av siaren från Patmos i Uppenbarelseboken eller Apokalypsen av den Helige Johannes. Denna gåtfulla bok med vilken …

Gnostisk apologi för det eviga feminina

Gnostisk apologi för det eviga feminina 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Ett verk som riktar sig till att öppna förståelsens dörrar hos alla som studerar Gnosis, mot de sanningar som döljer sig i alla religioner, myter och teogonier, i vilka kvinnan många gånger …

Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett …

Diccionario Mántrico - V.M. Samael Aun Weor

Mantriskt uppslagsverk

Mantriskt uppslagsverk 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Mantra är ord av makt. All de forntida traditionerna säger, i likhet med Kristndomen, att i begynnelsen var ordet och att allt skapades av det. Idag har den materilaistiska vetenskapen inte …