Tratado esotérico de Magia Rúnica

Esoterisk avhandling i runmagi

Esoterisk avhandling i runmagi 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

En extraordinär avhandling i vilket man från de runiska bokstäverna lyckas ta fram dess djupa och sanna betydelse avseende människans kamp i sökandet efter hennes legitima inre frigörelse. E…

Traité de médecine occulte et de magie pratique

Avhandling i ockult medicin och praktisk magi

Avhandling i ockult medicin och praktisk magi 1697 954 V.M. Samael Aun Weor

En praktisk handbok för att utöva en uråldrig läkekonst, okänd för läkare i denna epok, i vilken man kan konstatera att det inte är växterna i sig som botar, utan deras själar i detta som ka…

Igen, van pokol, igen, van ördög, igen, van karma 

Ja, djävulen finns, ja, helvetet finns, ja det finns karma

Ja, djävulen finns, ja, helvetet finns, ja det finns karma 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

En avhandling i vilken vi finner logiska och specifika förklaringar framkomna från V.M. Sames direkta erfarenhet, beträffande den sanna naturen av detta som har varit känt som ”Djävulen”, be…

Gnostisk studie beträffande demonologi

Gnostisk studie beträffande demonologi 1572 884 V.M. Kwen Khan Khu

Folk vet egentligen väldigt lite beträffande bilden av de fallna andarna eller demonerna i avgrunden. Folkmassorna vet inte heller något om den konstanta närvaro som dessa dunkla varelser up…

Ego, Essence et Réalité

Ego, essens och realitet

Ego, essens och realitet 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu

Tankar och fraser av filosofisk karaktär, poesier som har utgjutits från ett nostalgiskt hjärta och olika upplevelser av mystik, utgör innehållet i detta verk. EGO, ESSENS OCH REALITET är en…

Det gnostiska Egypten

Det gnostiska Egypten 1593 896 V.M. Kwen Khan Khu

Egypten, detta vackra och tusenåriga land betäckt av Nilens vatten, har sedan århundraden varit inspirationskälla och anledning till analyser av experter, konstnärer, poeter, historiker, etc…

Dialoger med min Själ

Dialoger med min Själ 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu

Dialoger med min Själ är ett verk fyllt av lyrik, genialitet, inspiration och poesi. I detta beskriver författaren sina egna inre transcendentala upptäckter och uttrycker dessa genom korta a…

Transcendental ockultism

Transcendental ockultism

Transcendental ockultism 1576 886 V.M. Samael Aun Weor

V.M. Samael Aun Weor överlämnar i detta verk, Transcendental ockultism, de grundläggande svaren på frågor som, historiskt, hade orsakat rådvillhet hos det mänskliga förnuftet, som förlorat s…

Igen, van pokol, igen, van ördög, igen, van karma 

De sju orden

De sju orden 1135 638 V.M. Samael Aun Weor

Genom de sju orden som Mästaren Aberamentho – Kristus själv – uttalade på korset, kommer läsaren till sist förstå det Stora Verk som detta stora Vara förverkligade inför våra ögon så att den som har förstånd kommer att förstå.

Den mycket Heliga Tredje Logos

Den mycket Heliga Tredje Logos

Den mycket Heliga Tredje Logos 1576 886 V.M. Samael Aun Weor

Den tredje aspekten av den enda ursprungliga kraften, och som är känd som Shiva, Binah, den Helige Ande, etc. i dess maskulina polaritet, och Shakti, Kundalini, Jungfru Maria, etc., i dess feminina polaritet, är för de döda religionerna verkligen en okänd varelse