Diccionario Mántrico - V.M. Samael Aun Weor

Mantriskt uppslagsverk

Mantriskt uppslagsverk 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Mantra är ord av makt. All de forntida traditionerna säger, i likhet med Kristndomen, att i begynnelsen var ordet och att allt skapades av det. Idag har den materilaistiska vetenskapen inte …

Handbok i praktisk magi

Handbok i praktisk magi

Handbok i praktisk magi 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Detta verk med titeln Handbok i praktisk magi av Vattumannens Avatar – Samael Aun Weor -, är en skatt av praktisk esoterik. Långt borta från de hundratals och tusentals volymer med komplexa …

Logos, mantra, teurgija

Logos, mantran, teurgi

Logos, mantran, teurgi 1574 885 V.M. Samael Aun Weor

Ett verk gnom vilket varje seriös och ihärdig person kan träna sig i användandet av den Matriska Vetenskapen och Teurgin, som är så nödvändiga för att fördjupa sig i de stigar som är förbund…

Le livre jaune

Den gua boken

Den gua boken 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

Varken Sivananda eller Ramacharaka och inte heller Yogananda, bland många andra författare inom yogaläran, visade någonsin på ett så exakt och tydligt sätt, som i detta verk, de högsta nyckl…

Hacia la Gnosis- Samael Aun Weor

Mot gnosis

Mot gnosis 1570 883 V.M. Samael Aun Weor

Julbudskapet 64-65, känt som Mot Gnosis, är ett kort verk och enkelt att läsa, men samtidigt djupt och komplett, eftersom V.M. Samael Aun Weor i detta lägger de doktrinära grunderna som till…