Misterije vatre

Misterije vatre 1142 642 V.M. Samael Aun Weor
Misterije vatre

Nijedan mislilac nije mogao da odole pokušaju da analizira enigmatičku prirodu Vatre. Nema sumnje, malo njih je moglo da kaptira esenciju koje se nalazi onostrano plamenu. Zahvaljujući ovom delu možemo da razumemo misteriju koja obavija najvredniju vatru, onu koja treba da oplodi merkur mudraca kako bi se, sa njim ujedinjena, pobednički uzdigla duž kičmene moždine i da tako otvori, u svom uzdizanju, svaku čakru eteričkog tela gnostičkog isposnika.

Onlajn čitanje