Η Μυστική Επιστήμη του Αναουάκ

Η Μυστική Επιστήμη του Αναουάκ 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Η Μυστική Επιστήμη του Αναουάκ

Πραγματεία που συνοψίζει περιληπτικά και ιστορικά τον ανθρωπολογικό υπερβατισμό των απογόνων των ατλάντων που δημιούργησαν έναν από τους πιο μεγαλειώδεις γνωστούς πολιτισμούς της ανθρωπότητας υπό την ονομασία Αναουάκ. Αυτό το έργο αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός της Ισπανοαμερικανικής ιστορίας, γιατί μας παρουσιάζει όλο αυτό που φειδωλά παρέμενε απόκρυφο για τους «αγνοούντες μορφωμένους» όταν ήθελαν να μιλήσουν σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του πολιτισμού του Tenochtitlán.