Rak

RAK

RAK 850 480 V.M. Samael Aun Weor

RAK: 21. juni – 22. juli

Rođeni u Raku jesu mirovnjaci, ali su ponekad mnogo gnevni.

Predodređeni su za ručne radnje, vrlo su osetljivi i njihov se karakter menja zajedno sa mesečevim menama.

Dobro prolaze na dugim putovanjima.

Oni su romantični, sposobni su da vole i veoma su istrajni.

Zodijački kurs
Samael Aun Weor

Rođeni u Raku imaju isto toliko promenljiv karakter kao i mene Meseca.

Rođeni u Raku su po prirodi miroljubivi, ali, kada se nerviraju, opasni su.

Rođeni u Raku su predodređeni za ručne radnje (umetnosti), primenjene umetnosti.

Rođeni u Raku poseduju živu imaginaciju, ali, treba da budu pažljivi sa fantazijom.

Preporučljiva je svesna imaginacija. Apsurdna je mehanička imaginacija nazvana fantazija.

Rakovi imaju blagu narav, povučeni su i stidljivi, imaju domaćinske vrline.

U Raku ponekad susrećemo individue izrazito pasivne, nemarne i lenje.

Rođeni u Raku jesu veoma pasionirani romanima, filmovima itd.

Ezoterički traktat Hermetičke astrologije
Samael Aun Weor