Alhemijski dragulji

Alhemijski dragulji 2290 1288 V.M. Kwen Khan Khu
Alhemijski dragulji

Svaka solarna religija je 100% serpentinska, i u njoj su prisusutni Prometej-Lucifer, grešni Adam, borba Adepta sa mačem moći, kult Majke Smrti i trijumf Solarnog Ovna, kod svih onih koji su se usudili da jurišaju na nebo da bi ga osvojili. Ova knjiga daje u ruke čitaocu pojašnjenje svih ovih pitanja, kako bi mogao da postane novi solarni junak, ako se bude usudio da se popne na četiri stepenice Alhemije, a to su: želeti, znati, usuditi se i ćutati.