¿Qué significa hacer padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes?

Šta realno znači da činimo dobrovoljne patnje i svesna požrtvovanja?

Šta realno znači da činimo dobrovoljne patnje i svesna požrtvovanja? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mnogo cenjeni čitaoci! 

Šaljem vam nekoliko redova da bih učinio interesantan komentar u pogledu: 

ŠTA REALNO ZNAČI DA ČINIMO DOBROVOLJNE PATNJE I SVESNA POŽRTVOVANJA? 

Mnogo cenjena braćo: 

Nema sumnje da je doktrina, koju nam je ostavio u nasleđe naš Avatar i Majstor Samael Aun Weor, apsolutno savršena. Percipira se da, merom kojom usvajamo naša učenja i pokušavamo DA IH RAZUMEMO KAKO BI IH DOŽIVELI, učenje ove vrste i sa tolikom dubinom ne bi moglo doći jednostavno iz jedne intelektualne pameti, ne. Čitava ova divna spoznaja može da ima jedan jedini izvor koji se naziva ILUMINACIJA. 

Jer treba da budeš PROSVETLJEN da bi mogao da istkaš čitav sadržaj ove svete i vrlinske gnostičke teologije, a čak više da ODNAPRED VIZUALIZUJEŠ sve opasnosti koje pretpostavlja ovo mističko hodočašće koje treba da nas odvede do dveri Oca. 

CORPUS HERMETICUM GNOSTICUM jeste, danas, jedini put INTIMNE AUTOREALIZACIJE posredstvom kog naše unutrašnje BIĆE može da stigne da se fizički manifestuje usred ove ULTRAMRAČNE Kali-Juge U KOJOJ ŽIVIMO. Svi ostali putevi – religijski, filozofski, umetnički itd, itd. – već su dali ono što je trebalo da daju i na kraju krajeva su uginuli onako kao se gasi sveća kada je istroši nesupstancijalna vatra.  

Pored svega toga, braćo i sestre, dozvolite mi da budem iskren sa vama u ovom pogledu. Nije dovoljno da se divimo našim učenjima, nije dovoljno da ih smatramo jasnim i dubokim, ne. Esencijalno je, hitno, neodložno, u nemirnim danima u kojima živimo, da se suočimo sa nepoželjnom energetskom barijerom koja nam ne dopušta da imamo pristup da ih eksperimentišemo. Ova energetska barijera jeste MNOGOSTRUKO JA, EGO, SAMA SOPSTVENOST, koja, na našu žalost, ima izvanrednu snagu koju smo joj dali tokom vekova, jer smo se predali njenoj zlokobnoj volji koja se izražava posredstvom ŽELJA, PPROHTEVA ZA JELOM, LENJOŠĆU, MISTIČKOM LENJOŠĆU, ATEIZMOM, SENTIMENTALIZMOM, PRIVRŽENOSTI PREMA RUTINSKOM ŽIVOTU I STO HILJADA STVARI VIŠE, istog tipa… 

Gnosticizam nastojava, hiljadu i jedan put, na hitnu potrebu da se pređe na PSIHOLOŠKU DEKAPITACIJU, a ovo NISU SAMO REČI, ovo treba da se sprovede u KONKRETNE ČINJENICE, VIDLJIVE, ISTINSKE, a nisu samo prosta egoička retorička brbljanja. Ako se V.M. Samael ne bi posvetio NEUMORNOJ BORBI PROTIV SEBE SAMOG, ne bi dotakao ILUMINACIJU. Ista stvar dogodila se Budi Sidarti, čije je sveto ime AMITABHA i veoma jasno ju je ostavio Veliki Kabir iz Galileje kada je izgovorio onu uzbudljivu rečenicu: „Ko želi da ide za mnom, neka uzme svoj krst (Alhemija), neka se odrekne sebe (psihološka smrt) i neka me sledi…“ Ovde su ujedinjena TRI FAKTORA REVOLUCIJE SVESTI… 

Zbog čega je V.M. Samael želeo da meditira u 4 sata ujutru ispružen na podu sa ciglom umesto jastuka? Da li možda zato što je Majstor bio mazohist? Ili je možda Majstor bio egzibicionista ili mitoman? Ništa od svega toga, braćo i sestre. Činio je to zato što je, dok je meditirao, želeo da dezintegriše sve atome lenjosti za koje je on znao da se nalaze na njegovom animičnom kontinentu i da su oni prepreka za njegov unutrašnji napredak. Istu didaktiku je primenjivao i onda kada je želeo da izbaci svoje agregate bluda, ponosa itd, itd, itd. 

Još mi je vrlo sveže u memoriji nešto što mi je bilo dato da vidim izbliza, veoma izbliza. Bio je jedan brat koji je, svaki put kada smo činili lance u Drugoj komori u meksičkom D.F, počinjao da grozno zeva. Ovog brata praktično su progutali Ja-ovi lenjosti. Ali, budući da je V.M. Samael video da se ova stvar ovom bratu ponavlja, jednog dana, pre početka lanca, rekao mu je sledeće: „Od sada unapred, brate, svaki put kada radimo lanac ti ćeš klečati u njegovom centru i, više od toga, sa raširenim rukama sve dok traje lanac! Da li si me razumeo?“ 

Tako je bilo, braćo i sestre. Svaki put kada smo radili lanac na kom je prisustvovao ovaj brat, on bi klečao raširenih ruku u obliku krsta u centru lanca. Najzanimljivije je bilo to što se tom bratu činilo NEMOGUĆIM, ali, na svu sreću, ovaj brat se povinuo ovoj dinamici i ako je na početku počinjao da zeva, merom kojom su dani prolazili prestajao bi da zeva, već nije više zevao, ovaj PSIHOLOŠKI AGREGAT VIŠE NIJE POSTOJAO… 

Kada mi je jednom V.M. zapovedao – bez ikakvog objašnjenja, da ni po koju cenu ne pišem mojoj fizičkoj majci, ni da joj telefoniram, ni da joj šaljem poruke preko drugog, u toku dve godine, meni se ovo činilo VEOMA GRUBO i, iako nikada nisam pitao Majstora Samaela, ni u mojoj pameti, ni rečima, da, činila mi se ova stvar čudnom i osećao sam da mi se srce cepa na komade… Kada su te dve godine prošle, Venerabilni mi je jednog jutra rekao: „Možeš da telefoniraš tvojoj majci ako želiš!“ Očigledno je da sam želeo i odjurio sam prema javnom telefonu, okrenuo sam broj telefona od kuće moje majke, a kada mi je pričala očekivao sam da će govoriti kroz plač; ali, na moje iznenađenje, moja majka mi je mirno govorila i blago me je upitala: „Zdravo, sine! Kako si? Šta radi tvoj Majstor Samael? Da li je zdrav? A kako je tebi? Itd, itd, itd. Dogodilo se to da sam ja počeo da plačem od radosti jer je moja majka fundamentalno izmenila svoje ponašanje. Ona je mislila da joj je Gnoza otela sina, tako su mi pričali misionari koji su dolazili u Meksiko da bi se sastali sa Avatarom. Ovi su me prijatelji, čak štaviše, bockali govoreći mi: „Kakav si ti loš sin, Oskare! Tvoja majka je dva puta bila u bolnici zbog tebe! Zašto joj ne pišeš? Šta te košta da joj telefoniraš? Itd, itd, itd. 

Kasnije, jednog dana, upitao sam V.M. Samaela zašto mi je zabranio da razgovaram sa mojom majkom u toku dve godine. ODGOVOR: „Zato što si zbog nje napustio misterije u jednoj tvojoj egzistenciji u antičkom Egiptu i ne želim da se ovo ponovi.“ Prema tome, braćo i sestre, Majstor Samael mi je učinio OGROMNU ANIMIČNU USLUGU, cepajući na komade ONU LJUBAV ISPUNJENU NEPOŽELJNIM PRIVRŽENOSTIMA koje ljudi često smatraju kao nešto veoma lepo, grandiozno, dok su to samo JEFTINI SENTIMENTALIZMI koji nas drže vezane za Točak Samsare. Ovu stvar, iako se čini da je veoma gruba, treba da je DUBOKO RAZUMEMO ako želimo da se jednoga dana izdvojimo iz ovog nesrećnog ILUZORNOG SVETA. 

Ako želimo da živimo Gnozu, hitno je potrebno DA BUDEMO RADIKALNI SA SMRĆU JA, braćo i sestre… Na ovom putu ne služe TOPLE PELENE onda kada je reč o PRETVARANJU U PEPEO NAŠEG MNOGO VOLJENOG EGO-a. 

Postoje u nama psihološka stanja koja, verovatno, smatramo da su za pohvalu, ali, zaista vam kažem, merom kojom napredujemo sa MISTIČKOM SMRĆU, otkrivamo da su ona LICA, MASKE našeg životinjskog Ego-a, koja se prerušavaju u kao nešto dobro, očinsko, materinsko itd, itd, itd. Oprostite mi što tako grubo govorim o ovoj tački, ali istina je kao oluje; kada nailaze, prave pustoš!  

Kada je blagoslovena Bela Loža zapovedala V.M. Samaelu da ide u svet da predaje PETO JEVANĐELJE, njegova supruga koju je onda imao – prva supruga, jasno mu je rekla da neće ići sa njim, ali mu je dala slobodu da čini kako smatra da je dobro. ZAKLJUČAK: V.M. Samael je uzeo nekoliko svojih zemaljskih stvari i napustio ju je! Na putu, kasnije, upoznao je onu koja će kasnije da bude V.M. Litelantes i zajedno sa njom mogao je da se totalno posveti predavanju ovog svetog učenja. 

Treba da se kaže da je ova stvar, iako smo je ovde rezimirali u nekoliko reči, bila težak udarac, veoma snažan jer je naš Avatar napustio onu prvu ženu sa dva mala deteta. Da li bismo mi bili u stanju da učinimo istu stvar? Upitajmo se o ovim stvarima, braćo, da ne bismo ŽELELI DA DOŽIVLJAVAMO PUT KOJI JE SUV, TEGOBAN, TRNOVIT kao putanju ispunjenu ružama. Probudimo se na realnost, draga braćo! Probudimo se! Probudimo se! Probudimo se! Treba da dodamo da je V.M. Samael, svaki put kada je uspevao da u svom životu učini ovu stvar, slao onoj prvoj ženi finansijsku pomoć da bi ona i dvoje dece bili zbrinuti. 

O svim ovim stvarima vredi da se meditira, tako da ne budemo nadalje pseudostudenti Gnoze, pseudomisionari ili pseudomisionarke. Osvajanje carstva BIĆA jeste nešto što prouzrokuje zastrašujuća moralna cepanja i različite vrste boli. Zato se kaže: „Nebo se osvaja jurišom, a samo oni smeli su ga osvojili!“ Evo ovde Šekspirovo BITI ILI NE BITI, braćo i sestre! 

Setimo se V.M. Aberamentna na svom krstu i mislimo na to: kako se osećala Marija, njegova majka, videvši šta se događa njenom sinu? I više od toga, znajući da je sve to bila cena jednog procesa kog je njen sin želeo da sprovede do kraja… Meditirajmo, meditirajmo, meditirajmo o svim ovim stvarima! 

Ostavljam sada nekoliko misli radi refleksije: 

Penitencija ispravlja pukotine krivica! 

Aguado 

„Ne postoji poniznost kao višak.“ 

P. Nieremberg 

„Ždrebe, bilo koliko da je bezazleno, ima potrebe za disciplinom. Tim više čovek koji, ako stigne da bude zver i lako je da stigne, najveća je zver od svih.“ 

Quevedo 

„Smelost donosi ponekad plod kog najdublja računanja nisu u stanju da ga donose.“ 

Šekspir 

AKO NA ŽIVOTNOM PUTU ČOVEK NE MOŽE NAĆI BOLJEG DRUGA ILI BAR ISTO TAKVOG KAO ŠTO JE ON, BOLJE JE DA IDE SAM NEGO DA JE U DRUŠTVU SA GLUPIM.“ 

Dhammapada 

KWEN KHAN KHU