Konstantnost u ličnom psihološkom radu

Konstantnost u ličnom psihološkom radu 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi prijatelji čitaoci: 

Dozvolite mi da vam pošaljem nekoliko reči u vezi sa interesantnim subjektom kao što je: 

KONSTANTNOST U LIČNOM PSIHOLOŠKOM RADU 

Jedan od dragocenih fakulteta za kog treba da se borimo da bismo ga osvojili, braćo i sestre, jeste, nesumnjivo, SVEST. Treba da budemo konstantni u PERMANENTNOM SAMOOPAŽANJU. OVO NIKADA NE TREBA DA NAPUSTIMO NI ZA MOMENAT ili trenutak, tek tako. Snaga Ja-ova je uvek aktivna protiv nas i ne možemo sebi dopustiti luksuz da se suprotstavimo onoj sili kada nam je ćef, ne, nemoguće je. 

Moramo da budemo konstantni u praćenju našeg pravilnog načina govora, naše harmonije u rečima koje izgovaramo, konstantni u održavanju MOMENTA KOG DOŽIVLJAVAMO da bismo sprečili pamet da stalno luta, čineći da se sećamo prošlih situacija, često bolnih, uporedivih, apsurdnih. Pamet treba da se navikne da DOŽIVLJAVA MOMENAT i esencijalno je da budemo, dakle, konstantni u FILOZOFIJI MOMENTA. INTERESUJE NAS DA DOŽIVLJAVAMO SVAKI MOMENAT, u svakom danu naše egzistencije; samo tako možemo da uspemo, malo pomalo, da budemo gospodari SEBE SAMIH… 

Treba da pokušamo da budemo KONSTANTNI u molitvi, u našim praktikama, u našim meditacijama, zato što je JA gvozdeni zid koji se postavlja između nas i BIĆA i nećemo razbiti ovaj zid ako ga katkad golicamo, onda kada se setimo DUŽNOSTI PARTKDLOG1 BIĆA. 

Samo tako možemo, braćo i sestre, nakon trideset godina, pobediti JA. Nema drugog načina, mora da smatramo ovaj UNUTRAŠNJI RAD DA JE OD NAJVEĆEG ZNAČAJA U NAŠOJ EGZISTENCIJI, JER JE TO JEDINA STVAR KOJA ĆE NAS PRIBLIŽAVATI, SVAKOG DANA, DO OCA KOJI SE NALAZI U TAJNOSTI. Ne postoji drugi put…Nažalost… 

Iz ovog razloga hiljade ljudi ulaze u Gnozu, koji je potom napuštaju: žele brze rezultate. Dok nas Ja strpljivo čeka vekovima da nas dovuče u njegovu zemlju – neka se čita: ambis – mi, na glup način, postajemo NESTRPLIVI, a ova stvar je veoma ozbiljna. 

Mene, lično, nikada nisu interesovale moći koje se mogu osvojiti na ovom putu, vodio sam VEOMA MNOGO računa o stanju u kom sam se nalazio i oduvek sam osećao da sam natovaren sa MNOGO KARME, a jedina stvar o kojoj sam brinuo jeste da skinem ovu karmu sa sebe i da se oslobodim, takođe, od balasta JA. Moći, verovao sam uvek, bile su sporedne, a HITNO je bilo da udaljim sramotnu mizeriju koju sam unutra imao; ovo je bila MOJA LIČNA FILOZOFIJA. Na svu sreću, moja božanska Majčica slušala je moje molitve, u kojima je bilo nemoguće da izbegnem suze svaki put kada sam je dozivao. Zaista sam verovao da sam IZGUBLJEN SLUČAJ. Zajedno sa prolaskom vremena i zahvaljujući činjenici što sam se potpuno posvetio POŽRTVOVANJU ZA ČOVEČANSTVO, moje alhemijske praktike su bile saslušane i potom, malo pomalo, opazio sam da je sila mojih agregata opadala. POJAŠNJAVAM: OVO NIJE BILO OD DANAS DO SUTRA, ne; bio je ovo lagani proces sa kojim sam morao da se pomirim. V.M. Samael u Pistis Sofiji veoma jasno kaže: 

Arhonti, Guvernatori Aeona, božanske jerarhije, smeju se Inicijatima koji žele da se oslobode psiholoških agregata i ironično im govore: «Želiš da utekneš od onog što si voleo vekovima i milenijumima? Hoćeš da se oslobodiš od nečeg što ti je činilo veliko zadovoljstvo? Ko si ti?…»” itd, itd, itd. 

Dakle, braćo i sestre, REVOLUCIJA SVESTI je zadatak za ceo život. Razumite dobro, molim vas: OVO JE ZA CEO ŽIVOT. Na ovom putu NESVESNI ĆE NEIZBEŽNO PROPASTI… Za svaki korak kog učinimo napred znači da platimo VELIKOM ZAKONU posredstvom boli, agonija, tuge, melanholije, osećanja samoće, konstantnim nesigurnostima, željama da napuštamo TAJNI PUT, emocionalnih kriza itd, itd, itd. 

Sam je Avatar, V.M. Samael Aun Weor, imao momenat u životu kada je bio skoro gotov da baci peškir. Nije to, na sreću, učinila, njegova Budi se pojavila u unutrašnjim svetovima jašeći na Pegazu, sjašila je s konja i počela je da posmatra Majstora Samaela iz različitih uglova da bi mu na kraju rekla: 

—Loše ti je, je li? 

—Da, veoma loše! Odgovorio je Patrijarh, osećam da više ne mogu… 

Potom, Valkirija je invocirala Realno Biće našeg voljenog Majstora i direktno je rekla: 

—Video si kakav je naš Bodisatva? 

—Da, vidim, vidim…! 

—Pa neka, ako mu ne pomogneš, on neće uspeti, a ako on padne i ja padam, a ti – obraćajući se Monadi – ni ti nećeš uspeti…, OK? 

Nekoliko sekundi kasnije, ova divna Valkirija uzjaši krilatog konja i otide u skrivenija mesta. 

Šta sve ovo znači za sve nas, braćo i sestre? 

Znači samo jednu stvar: AKO JE SAM AVATAR MORAO DA SE DO SMRTI BORI PROTIV SAMOG SEBE, sve dotle dok nije osetio da je NEMOĆAN, pa, šta onda čeka nas…? 

Ovo je motiv zbog kog je Majstor Vasilide uvek tvrdio: „Od deset hiljada ljudi koji pokušavaju da se ujedine sa Ocem, samo jedan će uspeti.“ Majstor Morija je takođe govorio: „Od dva čoveka koji pokušavaju da se fuzionišu sa Ocem koji se nalazi u tajnosti, samo jedan će uspeti.“ Postoje neke reči koje kažu: „Od hiljade koji me traže, jedan će me naći. Od hiljade koji me budu našli, jedan će me slediti. Od hiljade koji me budu sledili, jedan će me razumeti. Od hiljade koji me razumeju: JEDAN JE MOJ!“ Ostalo je lako shvatiti, braćo i sestre. 

Niko ne voli DA UMRE U SEBI SAMOM, jer je to SUPERBOLAN zadatak, znači da čupamo psihološko meso, a ovo, normalno, prouzrokuje mnogo BOLA, zato što je Ego toliko snažno prilepljen na našoj okultnoj anatomiji, našoj psihi, tako da se osećamo kao kada nas živog deru. Odavde je i figura blagoslovenog XIPE TOTEKA iz astečkog panteona, odranog, koji simbolizuje onog koji je sam sebe lečio BEZ IKAKVE MILOSTI, BEZ IKAKVOG PRAVDANJA, da bi stigao do svoje Unutrašnje Realnosti. 

Naša braća i sestre mogu da invociraju XIPE TOTEKA i da od njega traže, u ime Hrista, majstorstvom Hrista, slavom Hrista i u ime univerzalnog dobročinstva, da im daje VOLJU, ANIMIČNE MOĆI, MISTIČKI ENTUZIJAZAM kako ne bi nikada napustili tajni put… 

Ostavljam vam nekoliko misli za refleksiju: 

„Konstantnost je vrlina posredstvom koje ostale vrline daju plodove.“ 

Graf 

„Šta je tvrđe od kamena? Šta je mekše od vode? Ali, meka voda kamen roni.“ 

Ovidije 

„Pobeda pripada onom ko je istrajan.“ 

Napoleon 

„Konstantnost ne znači početi, nego istrajati.“ 

Leonardo da Vinči 

PERSEVERANTIA VINCIT. 

— „Istrajnost pobeđuje” — 

Sa bratskim potpisom, 

KWEN KHAN KHU 

Internacionalni koordinator