Fatamorgana nauke: 10 dogmi aktuelne nauke

Fatamorgana nauke: 10 dogmi aktuelne nauke 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni čitaoci/čitateljke:

Razmišljam da vam pošaljem informacije za koje verujem da Gnoza može pružiti slepom panoramu koju uzdiže takozvana moderna nauka naših dana. Radi toga, predlažem sebi da vam pokažem drugu stranu monete koju DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM i ISTORIJSKI MATERIJALIZAM pokušavaju da nam nametnu svojim lažnim pseudonaučnim premisama. Radi toga, preuzeću naslov jednog velikog istraživača i istinskog naučnika, Ruperta Sheldrakea. Hajdemo tamo:

Fatamorgana nauke: 10 dogmi aktuelne nauke

Biolog Rupert Sheldrake, jeste jedan od malobrojnih naučnika koji je otišao onostrano granica nametnutih paradigmom onog što se podrazumeva da bi bila ustanovljena realnost.

U jednom delu svoje knjige The Science Delusion, Sheldrake ispituje način na koji je nauka, slično kao i religija, od koje želi da oslobodi ljudsku pamet, ima određena neosporiva verovanja o prirodi realnosti.

„Fatamorgana nauke je nekritično verovanje u ove dogme, koje ne smatraju kao dogme nego kao istine… Nauka je mnogo zabavna kada transformišemo ove dogme u pitanja.“

Ovo je velika vrednost Sheldrake-a: bavi se pitanjima koja su smešna drugim naučnicima (ili zastrašujuća, jer bi moglo da se dogodi da izgube stipendije) kao pitanja, mogućnosti. Da li postoji telepatija između nas i kućnih ljubimaca? Ima li priroda inherentnu memoriju? Da li na nas utiče ono što druga osoba čini u drugom delu sveta?

Ovo su samo neke stvari koje je istraživao Sheldrake, biolog apsolvent Kembridža, kog su ekskomunicirali oficijelni naučnici, popovi jedne nove religije.

Deset dogmi nauke:

1.Priroda je mehanička: veruje se da je sve slično mašini, a nije kao organizam. Životinje i biljke jesu kao mašine, mi smo mašine. „Mi smo hodajući roboti“ (kaže Ričard Dawkins), mašine koje kontrolišu genetski programirani mozgovi. Jedna metafora koja je vladala u nauci još u XVII veku.

Apsurdna ideja po kojoj univerzum, priroda i svi njeni rodovi proizilaze iz prostog mehaničkog izvora jeste, zaista, jedna ex abrupto (na prečac, odjednom) ideja. Ovo je zaista dokaz nespretnosti onog što u Gnozi nosi naziv SENZORIJALNA PAMET. Senzorijalna pamet izgrađuje svoje sadržajne koncepte pomoću onih svojih pet čula, a zbog toga nesposobna je da detaljno izučava misterije života i smrti. Ljudsko biće nije robot, ali ga lažna nauka današnjih dana pretvara u robota svojim tradicionalnim dogmama.

2. Materija je nesvesna: sav univerzum je sastavljen od nesvesne materije; ne postoji svest u zvezdama, u galaksijama, u planetama, u životinjama, u biljkama i ne bi trebalo da postoji ni u jednom od nas.

Ova druga tvrdnja materijalističke nauke jeste čak gora, ništa se ne održava i ništa ne može da postoji ako ne postoji, u dubinama, Kosmička Svest. Ako ne bi postojala sveobuhvatna Svest, univerzum bi prestao da postoji mnogo ranije, jer bi sve ispalo iz ravnoteže i sam univerzum bi bio za nekoliko sekundi uništen.

3. Zakoni prirode su fiksni: isti su i danas kao i u vreme Bing Benga i tako će uvek da budu. Život evoluira, ali je fizička podloga koju čini nepromenljiva.

Treba da si zaista SLEP da bi verovao da su zakoni prirode nepromenljivi. Svakog dana, sama priroda i sam univerzum pokazuju, posredstvom svojih pojava, da se konstantno modifikuju kako bi se prilagodili metamorfozama koje proizvodi kreacija. Dakako, ona dogma BIG BENG je primerena da čini da se smeju ljubitelji sciencefiction-a. Ko je bio tamo da vidi famoznog BIG BENGA kada se on dogodio? Ko je ovo snimio da bi prikazao mnoštvima? Zašto se tvrde stvari koje su samo hipoteze? Nisu li upravo ti, takozvani naučnici, oni koji kažu da ne treba da verujemo hipotezama, nego dokazanim činjenicama? Zašto je onda ovaj dupli standard onda kada pokušavamo da razmatramo njihove pojave pseudomudraca?

4. Količina materije i energije je uvek ista: nikada se ne menja ukupna količina, osim momenta Big Benga, kada je sve došlo na egzistenciju iz ništa u jednom momentu.

Ponovo, pričom Big Benga, homunkuli moderne nauke žele da mi verujemo da sve što leti može da se jede. Ko je bio da meri količinu materije i energija da bi solomonski kazao takvu intelektualnu glupost? Da li postoji neko brojilo za materiju i energiju koje će izračunati količinu materije i energije na kosmičkom nivou? Ovo su prosta brbljanja, tipična šarlatanima pseudonauke, koja je bezbroj puta morala da ISPRAVLJA ONO ŠTO JE RANIJE IZJAVLJIVALA KAO ZAKON. Setimo se jednostavne činjenice da Zemlja nije bila ogrugla, nego ravna, koja se raspala onda kada je Kristifor Kolumbo putovao prema Americi.

5. Priroda je bez ikakvog cilja: Ne postoji nikakav finalitet u čitavoj prirodi. Evolutivni proces nema svoj cilj ili pravac. Sve se zauvek događa mehanički, bez namere, uvek slučajno.

Ovo je vrhunac vrhunca. Da li možete zamisliti da je priroda bila stvorena za NIŠTA? Ova stvar može se dogoditi samo u uzavrelim pametima svinja materijalista. Šta znaju ovi ignoranti o SUPREMNOJ INTELIGENCIJI ili o NEMANIFESTOVANOM AINU KABALE? ŠTA ONI ZNAJU O MNOGODIMENZIONALNOSTI PROSTORA? Ovi subjekti ne poznaju da iza svake „prividne mehanike“ uvek postoji jedan mehaničar i da ovaj mehaničar nije niko drugi nego Theomegalogos. Ali, šta oni o ovome znaju?

6. Biološko nasleđe je materijalno: Sve što nasleđujemo je materijalno, dolazi od gena ili epigenetskih modifikacija.

Nauka Antihrista ne poznaje sto posto egzistenciju INTELIGENCIJE VATRE i, prema tome, ignoriše činjenicu da onostrano atoma, onostrano protona, neutrona i elektrona, postoji ASHIM – inteligencije vatre – koje su zadužene da uspostave getetiku u skladu sa Zakonom Karme. Pored svega toga, ne možeš tražiti od magarca da govori engleski… I kao da nije dovoljno, danas govorimo još o KVANTIMA i NEUTRINU itd, itd, itd. I šta onda?

7. Sećanja su uskladištena kao materijalni tragovi: Čitava memorija je uskladištena na jednom određenom mestu u mozgu.

8. Pamet je mozak: bilo koja mentalna akcija postoji samo u mozgu. Sva naša svest jeste dejstvo mozga i ništa drugo.

Izgleda neverovatnim da u XXI veku još postoje ljudi koji smatraju da je mozak arhitekt svega. Već je hiljada puta dokazano da pamet postoji i onostrano od mozga. Pamet je energija, mozak je ćelijski. Mozak prima impulse koji dolaze od pameti. Pamet može da putuje u vremenu, onako kako je već dokazao Žil Vern sa delom DVADESET HILJADA MILJA POD MOREM, gde je predvideo stvaranje podmornica, ili u drugom delu naslovljenom OD ZEMLJE DO MESECA, gde pisac priča o putovanju čoveka prema našem satelitu, a mnoge njegove podatke o strukturi ovoga potvrdila je NASA. Šta znaju ovi slepi vodiči za slepce o UNUTRAŠNJOJ PAMETI i o kapacitetima koje ona poseduje da bi nas odvela do EKSTAZE, SUPREMNOG SAMADIA? Enigme, enigme, enigme…!!!

9. Telepatija i paranormalni fenomeni jesu iluzorni: naše misli i namere ne mogu da imaju posledice na distanci. Zato što sva mentalna akcija postoji samo u mozgu, „inteligentni“ ljudi znaju da je nemoguće da jedna mentalna akcija bude poslata van mozga.

Ova tvrdnja vodi nas unazad u vreme kada je Eusapia Palladino morao da dokaže naučnicima sa raznih strana mogućnost da se vidi EKTOPLAZMA kao energija koja dopušta kaptiranje slike nekog preminulog. Ali, kao da ovo nije dovoljno, u Rusiji su bili izvršeni mnogobrojni eksperimenti u kojima je TELEKINEZA, ili kapacitet da se pokrenu stvari uz pomoć mentalne energije, bila dokazana. Šta li se onda događa sa lažno nazvanom naukom? Zbog čega ona pati od MEDIOKRITETA? Do skoro tvrdilo se da jedina planeta na kojoj postoji život u našem sunčevom sistemu jeste Zemlja, a sada ne prestaju da pronalaze druge planete koje bi mogle da podržavaju život isto tako raznovrstan kao i naš svet. Takođe, kategorično se tvrdilo DA JE MESEC SAMO LEŠ a, pre nekoliko dana, internacionalne vesti su pokazivale svetu da na polovima Meseca postoji ZAMRZNUTA VODA i u drugim njegovim kraterima. Ista stvar se pričala i o Marsu: da je nenastanjiv, da nema vode… a potom se konstatovalo da postoji ovaj tečan element na polovima Marsa i naslućuje se da postoji podzemna civilizacija koja dovodi vodu prema ekvatoru planete.

10. Samo mehanička medicina funkcioniše: funkcioniše samo alopatska medicina, koja se oslanja na poznatu fiziku i hemiju. Alternativna lečenja, homeopatska medicina i druga takva lečenja jesu samo placebo.

Lekari materijalisti, oslanjajući se na svoju ljubav prema novcu, a ne prema čovečnosti, pokušavaju da izbace, na svaki način, bilo koji lek koji ne poštuje njihove pseudonaučne kalupe. MI, gnostičari, imamo formule za LEČENJE RAKA i mnogih drugih bolesti za koje „lažna nauka“ smatra da su neizlečive. Hiljade i hiljade ljudi bili su izlečeni pomoću homeopatije. Alopatska medicina bi trebalo da služi samo za razonodu u cirkusima, jer onda kada čitamo sekundarne posledice mnogih lekova, bivamo užasnuti od onog što nam se može dogoditi ako ih konzumiramo; prema tome, na kraju krajeva, DOKAZUJE SE DA JE LEK GORI OD BOLESTI. Ovi lekovi su toliko apsurdni zato što, iako čine da se trenutno bolje osećamo, momentalno, u isto vreme uništavaju trombocite, štete jetri, stvaraju nervne probleme, prouzrokuju svrab i mnogo hiljade somatskih vrsta.

Završavam sada, braćo i sestre, sa nekoliko citata za refleksiju:

„Oholi sam sebe proždire.“

Šekspir

„Nezahvalnost je ćerka gordosti.“

Servantes

„Kroz lenjost i raskoš otkriva se ponosan.“

Fray Cristóbal de Fonseca

“Lakše je pisati protiv gordosti nego pobediti je.”

Quevedo

“Gordost je porok kojim muškarci žude za cast koja im ne pripada.”

Ramon Ljulj

Beležim vam sada nekoliko reči ovog istaknutog naučnika, Ruperta Sheldrakea:

„Osnovna razlika između religijskih dogmi i naučnih jeste ta što religiozni ljudi znaju da njihova verovanja jesu verovanja. Ljudi koji veruju u dogmatski naučni materijalizam često ne znaju da su njihova verovanja verovanja. Oni samo veruju da znaju istinu. Prema tome, njihova verovanja jesu čak više dogmatska od onih religijskih fundamentalista.“

OM TAT SAT TAN PAN PAZ.

KWEN KHAN KHU