Dicționar mantric

Dicționar mantric 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Dicționar mantric

Mantră înseamnă cuvânt cu putere. Toate vechile tradiții, la fel ca și creștinismul, spun că la început a fost Cuvântul și totul a fost creat de către El. Știința materialistă de astăzi nu a găsit materia, în locul ei a găsit doar vibrație, astfel încât Einstein a ajuns să afirme: „Nimic nu se întâmplă până când ceva nu se mișcă”. Aceasta este puterea cuvântului. Buddha Maitreya și Kalki Avatara, V.M. Samael Aun Weor, a adus vremurilor moderne înțelepciunea Cuvântului, oferind o mulțime de mantre, pentru a le putea folosi puterea spre binele nostru și cel al speciei umane. În această operă se recompilează toate aceste mantre într-un mod ordonat și explicit cu privire la semnificația lor și modul corect de pronunțare. Niciodată înainte puterea magică a Cuvântului mantric nu s-a aflat la îndemâna întregii umanități, și odată cu aceasta, responsabilitatea de a-l utiliza cu corectitudine.