Μαντρικό Λεξικό

Μαντρικό Λεξικό 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Μαντρικό Λεξικό

Το Μάντρα είναι λέξη δύναμης. Όλες οι αρχαίες παραδόσεις λένε, όπως ο Χριστιανισμός, ότι εν αρχή ην ο λόγος και τα πάντα δι αυτού εγένετο. Σήμερα, η υλιστική επιστήμη δεν έχει βρει την ύλη, στη θέση της έχει βρει μόνο την δόνηση, στο σημείο που ο Αϊνστάιν θα βεβαίωνε: «Τίποτα δεν συμβαίνει μέχρι να κινηθεί κάτι». Αυτή είναι η δύναμη του λόγου. Ο Βούδα Μαϊτρέγια και Κάλκι Αβατάρα -Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ- έχει συνεισφέρει στους σύγχρονους καιρούς την σοφία του λόγου, παραδίδοντας ένα πλήθος από μάντρας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη τους για το καλό μας και για το καλό του ανθρώπινου είδους. Σε αυτό το έργο συλλέγονται όλα αυτά τα μάντρας, με μεθοδικό τρόπο, εξηγώντας την σημασία και τον σωστό τρόπο προφοράς τους. Ποτέ πριν η μαγική ικανότητα του μαντρικού λόγου δεν διατέθηκε σε όλη την ανθρωπότητα και με αυτή η ευθύνη της χρήση του με ορθότητα.