De ce se dovedește aproape imposibil să murim psihologic în noi înșine?

De ce se dovedește aproape imposibil să murim psihologic în noi înșine? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Prieteni și prietene!

Vreau să vă trimit câteva rânduri cu privire la:

DE CE SE DOVEDEȘTE APROAPE IMPOSIBIL SĂ MURIM PSIHOLOGIC ÎN NOI ÎNȘINE?

Stimați cititori și cititoare, mesajul pe care vi-l trimit chiar acum va fi citit de voi toți, înțeles la nivel intelectual de toți, însă doar CÂȚIVA îl vor înțelege în mod intim în profunzimile sufletelor lor.

Învățăturile noastre, doctrina noastră, accentuează mereu NECESITATEA IMPERIOASĂ a morții noastre mistice. Au spus-o de milioane de ori toți cei care au ajuns la Măiestria –bine realizată– în legătură cu trăirea Drumului Secret. Însuși Kabirul din Galileea a accentuat mereu: „Dacă sămânța nu moare, planta nu se naște.” etc., etc., etc.

Citim continuu aceste fraze în operele iubitului nostru Avatar al Vărsătorului, însă evident, carapacea, blindajul iubitului nostru EGO ANIMALIC, realmente nu ne lasă să ajungem la ÎNȚELEGEREA PROFUNDĂ a acestei necesități… Și atâta timp cât nu vom fi ajuns la respectiva înțelegere, în toate nivelurile psihicului nostru, faimoasa năzuință de A MURI ÎN NOI ÎNȘINE se va dovedi mereu extrem de grea pentru noi toți.

Făcând o analiză de fond, răbdătorule cititor, trebuie să spunem că fără ingredientele următoare, se dovedește mai mult decât imposibil să se ajungă la distrugerea inamicului nostru secret care ne-a separat de Lumină de-a lungul a mii de ani. Să vedem aceste ingrediente:

  1. Trebuie să ajungem să simțim GREAȚĂ DE NOI ÎNȘINE.
  2. Este corect să simțim SCÂRBĂ DE CEEA CE SUNTEM.
  3. Este urgent SĂ NE SIMȚIM SEPARAȚI DE VIAȚA ACTUALĂ.
  4. Este indispensabil să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm MARII LEGI să ne permită să obținem moartea SINELUI ÎNSUȘI, A LUI MINE ÎNSUMI, deoarece nu trebuie să uităm că am contractat KARME MARI cu multe dintre defectele noastre, din cauza răului pe care l-am provocat celorlalți și nouă înșine. Aceasta este rațiunea și originea EURILOR CAUZALE.
  5. La fel, este ultranecesar ca REMUȘCAREA să ne însoțească în mod constant pentru a ajunge să simțim rușine față de starea noastră interioară…

Pentru a obține toate aceste ingrediente, apreciate cititor, este evident că trebuie să trăim, în mod permanent, în stare de AUTOOBSERVARE și de AUTOREFLECȚIE, care va fi mereu însoțită de meditațiile noastre. Fără îndoială că îmi veți zice: „DEJA ȘTIM TOATE ACESTEA…” Și atunci vă întreb: de ce nu ați murit atunci? Răspunsul este unul singur: cunoaștem lucrurile pe de rost însă nu am analizat și nici nu am reflectat niciodată la toate acestea în profunzime…

Acele femei care au făcut avorturi, au simțit vreodată în mod profund că au fost ASASINE și că s-au lansat împotriva Spiritului Sfânt și contra Mamei Divine, care este Dumnezeu în noi???

Acele femei care și-au extirpat ovarele sau care și-au legat trompele pentru a putea FORNICA atunci când vor și fără să aibă, conform Eului, grija de a rămâne gravide, au simțit cu adevărat REMUȘCARE pentru tot ceea ce au făcut?

Acei bărbați care și-au făcut VASECTOMIE pentru a nu-și lăsa însărcinată soția sau diversele femei cu care s-au culcat în patul lui Procust, au simțit rușine și durere morală pentru că l-au trădat pe Spiritul Sfânt și pe propria lor FIINȚĂ, făcând pentru Ea imposibilă folosirea corpului nostru fizic pentru a duce la capăt AUTOREALIZAREA sa???

Cei care, dorind să-l sfideze pe Dumnezeu, s-au supus la operații pentru schimbare de sex și să devină bărbați –dacă erau femei– sau femei –dacă erau bărbați– au ajuns vreodată să simtă căință pentru aceste fapte macabre???

Toate acele persoane ale căror agregate de desfrâu le-au făcut să se convertească în GAY și LESBIENE s-au întrebat vreodată dacă erau normale, dacă se transformau, sau posibil le era totuna?

Când ni se pare NORMAL ANORMALUL am depășit limitele raționale pentru a cădea în brațele INCOERENȚEI. Așa se găsește la nivel psihic, moral și spiritual specia pseudoumană.

Să nu uităm că MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Atunci, dacă suntem ceva care nu este nici bărbat, nici femeie, ce suntem? Toți aceia sau acelea care își afirmă în mod public și voluntar orientarea sexuală, culmea culmilor, o spun cu ORGOLIU, ca și cum ar fi obținut o treaptă transcendentală în viețile lor și culmea este că acum, la nivel mondial, s-au creat faimoasele colective LGTB care își exhibă prin defilări și petreceri spectaculoase așa-numitul „ORGOLIU GAY”. Încotro mergem? De ce sunt mândri acești oameni? Că sunt anormali?…

Deja putem să căutăm mii de scuze științifice pentru a crea SOFISME DE DISTRACȚIE INTELECTUALĂ, lucru în care am devenit experți, însă TRISTA REALITATE este că suntem scufundați într-un HAOS TOTAL în toate nivelurile existenței noastre.

Pe de altă parte, trebuie să știm că „orice păcat va fi iertat mai puțin cel care atentează împotriva Spiritului Sfânt.” Ceea ce nu poate fi iertat trebuie plătit cu multă durere sau suferințe morale înfiorătoare la fel de dureroase. Toate atentatele pe care le facem Mamei noastre Pământ, în diferite moduri, până când am ajuns la punctul de a-l face nelocuibil încetul cu încetul, omorând mii și mii de specii care sunt deja în extincție… Asta nu contează?… Contează, cu siguranță, și foarte mult. Toate regnurile naturii sunt violate, alterate în genele lor, în animale și în vegetale, cu scopuri maligne și căutând avantaje extrem de egoiste.

Îmi amintesc de un om de știință israelian care a ajuns să se laude că a creat un pui fără pene cu pretextul că acesta ar economisi ore de muncă măcelarilor. Este aceasta o scuză? Acel elemental nici măcar nu mai are dreptul să-și trăiască scurta viață cel puțin cu penajul său? Până unde va ajunge cruzimea noastră?… Cel mai rău dintre toate acestea e faptul că asta se consideră AVANS ȘTIINȚIFIC ȘI REUȘITĂ A UNEI CIVILIZAȚII…

Dacă observăm toate aceste evenimente ne vom da seama de o tristă realitate: pe nimeni nu interesează NIMIC, NIMIC, NIMIC, din ceea ce se întâmplă. Ne-am putea întreba de ce. RĂSPUNS: pentru că am devenit ABSOLUT EGOIȘTI și ne interesează doar viețile noastre personale. În aceste condiții: avem dreptul să fim ascultați de MAREA LEGE când cerem să fim ajutați SĂ MURIM ÎN NOI ÎNȘINE?

Când o persoană începe să-și extindă SIMȚUL AUTOOBSERVĂRII, începe să treacă prin mari traume morale, tristeți enorme, rușini teribile, pentru că începe să vadă clar că și-a petrecut timpul vieții sale și al altor existențe total ORB, IGNORÂND CĂ S-A CONVERTIT ÎNTR-UN MONSTRU, într-o ENTITATE inumană cu aparență umană… Dacă se face aceasta tot mai profund, persoana începe să simtă GREAȚĂ DE EA ÎNSĂȘI, și, drept consecință, SCÂRBĂ DE VIAȚA SA ȘI DE VIAȚA ACTUALĂ.

„Atâta timp cât ne domină DORINȚELE vom fi legați de SAMSARA” spunea SIDDHARTA GAUTAMA, Buddha AMITABHA.

Asta este o adevărată nenorocire. Avem mii și mii de dorințe de diverse feluri, toate conectate cu cele ȘAPTE PĂCATE CAPITALE, și atunci ce? Simțim remușcare pentru că ne aflăm în această stare sau poate considerăm că este normal să fim posedați de diverse instincte și dorințe animalice și să continuăm așa până la finalul zilelor noastre?… Lucru care ar fi foarte tragic!

Pentru A MURI ÎN NOI ÎNȘINE, este indispensabil, dragă cititorule, să activăm Conștiința noastră, să luptăm pentru TREZIREA PSIHICĂ fie ce-o fi, și pentru asta există fachirismul gnostic –suferințe voluntare și sacrificii conștiente. Trebuie să ne umplem de forțe superioare care să activeze psihicul nostru și pentru asta avem RUNELE și EXERCIȚIILE ZODIACALE pe care ni le-a lăsat iubitul nostru Avatar: V.M. SAMAEL AUN WEOR. De ce nu facem practicile noastre ezoterice? De ce vrem să lăsăm totul în seama timpului? E important să înțelegem că TIMPUL NU PERFECȚIONEAZĂ, TIMPUL ESTE EGOUL ÎNSUȘI, TIMPUL ESTE O PĂCĂLEALĂ… Dacă gândim că TIMPUL PERFECȚIONEAZĂ, la nivelul acesta ar fi trebuit să fim deja ZEI și ZEIȚE și totuși de ce suntem tot mai răi???

Este necesar să fim profunzi, ilustru cititor! Dacă nu există profunzime în năzuințele noastre, vom muri, vom pierde corpul nostru fizic și vom continua în lumile interne cu VISELE noastre dintotdeauna…

„SĂ MEDITĂM ȘI SĂ REFLECTĂM, ÎNCĂ NE MAI RĂMÂNE TIMP!” NE SPUN CEREMONIALELE NOASTRE.

Vă las acum câteva citate pentru reflecție:

 „Onestitatea merge întotdeauna însoțită de rușine și rușinea cu onestitatea.”
Cervantes

„Onoarea este cristal pur care se sparge printr-o suflare.”
Lope de Vega

 „Omul care își pierde cinstea pentru negoțul său, pierde și negoțul și onoarea.”
Quevedo

„Virtutea este o carte austeră și triumfătoare pe care orice tată trebuie s-o silabisească fiului.”
Victor Hugo

AUM.
FIE CU VOI TOȚI EMANAȚIILE MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI!
KWEN KHAN KHU