Care este resortul secret care pune în mișcare reaua voință?

Care este resortul secret care pune în mișcare reaua voință? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Apreciați prieteni:

Îmi face plăcere să fac să ajungă la voi câteva rânduri cu privire la o întrebare:

CARE ESTE RESORTUL SECRET CARE PUNE ÎN MIȘCARE REAUA VOINȚĂ?

În multe dintre tratatele sale, V.M. Samael ne-a vorbit cu privire la cele TREI FURII pe care orice persoană le poartă în măruntaiele sale psihice și, de asemenea, aceste entități fac parte din cele DOUĂSPREZECE MUNCI ALE LUI HERCULE, care sunt necesare să fie realizate pentru a finaliza procesele inerente celui DE-AL DOILEA MUNTE.

Dacă ne amintim de patimile trăite de V.M. Aberamentho acum 2020 de ani, ne aducem aminte, imediat, de PILAT (simbolizând MINTEA ANIMALĂ), IUDA (reprezentând DORINȚA) și, în cele din urmă, ne vine în memorie CAIAFA (reprezentând REAUA VOINȚĂ). Însă, când facem o disecție cu bisturiul autocriticii cu privire la toată această oribilă dramă, găsim că, în fond, arhitectul sinistru al întregii ordalii pe care a trăit-o Marele Kabir a fost, în realitate, Caiafa… Fără urmă de îndoială, el a planificat totul, absolut totul, pentru ca, în cele din urmă, V.M. Aberamentho să fie crucificat…

Acum bine, Gnoza ne avertizează de faptul că acea dramă cosmică a fost realizată, cu un preț uriaș, pentru a incita umanitatea să parcurgă drumul cristic, pentru a putea astfel să se reconcilieze cu FIINȚA, cu Spiritul.

Pentru a înțelege această oripilantă dramă pe care o ocazionează în viețile noastre în fiecare zi propriul Caiafa interior, este nevoie să plecăm de la baza conform căreia CAIAFA (a se citi: REAUA VOINȚĂ) mereu acționează cu întreaga sa perversitate de fiecare dată când nu reușește să cristalizeze concepțiile și dorințele sale. Din această cauză, mai întâi totul începe cu PILAT, continuă cu IUDA și apoi apare adevărata cauză: REAUA VOINȚĂ.

Nu doar acest lucru a fost verificat prin exemplul via crucis-ului V.M. Aberamentho, nu. De fiecare dată când fiecare dintre noi are o aspirație mentaloidă și o dorință de a o cristaliza, dacă nu o îndeplinim cu ușurință, atunci tunăm, fulgerăm și, în cele din urmă, își face apariția TENEBROASA REA VOINȚĂ care ne spune: „Asta o rezolv eu, oricum!!!”. Reaua voință face apel atunci la orice mijloc (evident mereu obscur) pentru a pune punct final frustrării noastre.

Sacrele Scripturi ne spun că multe Tronuri, Serafimi, Cherubini etc., s-au rebelat împotriva adevăratului Demiurg pentru că doreau să aibă la fel de multă putere precum Înțeleptul Creator. Să ne aducem aminte că Yahve, șeful Lojei Negre, fusese înainte un foarte înalt sacerdot care avusese dreptul de a purta coif de aur, scut de aur și spadă de aur, fapt care demonstra că era vorba de un Arhihierofant foarte elevat. Însă, dorind să fie ATOTPUTERNIC, se rebelă împotriva dezideratelor divine, mai ales împotriva aceluia care mereu a spus: „NU VEI FORNICA!” și el FORNICĂ!, CĂZU și începând din acel moment își propuse să creeze propriul său regat pe Pământ. A fost așa cum, plin de REA VOINȚĂ împotriva divinității supreme, a început să încerce să îi convingă pe alți indivizi sacri și au început să cadă unul după altul, toți aceia pe care astăzi îi conjurăm ca și căpetenii de legiuni ale răului (a se citi: BAEL, BELIAL, ADRAMELECH, CHAVAJOTH, SANAGABRIL, MOLOCH, etc., etc., etc.)

Așadar, stimați cititori, RESORTUL SECRET AL RELEI VOINȚE este FRUSTRAREA sa pentru că nu poate să obțină ceva ce ea crede cu tărie că trebuie să fie al ei, cu orice preț.

Reaua voință a Statelor Unite le-a condus la a arunca peste două populații fără apărare (Hiroshima și Nagasaki) nimic mai puțin decât bomba atomică pentru a demonstra restului de ființe pseudo-umane cine era șeful începând din acel moment.

Când europenii (irlandezii, scoțienii, englezii, germanii, spaniolii, francezii, olandezii etc.) au decis SĂ CUCEREASCĂ AMERICA, au fost motivați de reaua voință. Respectiva rea voință s-a impus peste persoanele autohtone de pe acele meleaguri și a început o orgie de ucideri și violări de orice fel. Chiar au ajuns să spună englezii: „Cel mai bun indian este indianul mort”…, să se scoată de aici concluziile care se doresc…

În unele ocazii, în viața de zi cu zi, o femeie care a fost abandonată de către iubitul sau de către soțul ei, frustrată și plină de MÂNIE, este posedată de reaua voință iar acest lucru o face să realizeze lucruri insolite, precum acela de a-l ucide pe propriul logodnic păcălindu-l ca să se culce cu ea și, în timp ce fornică, ea îi înfige un pumnal sau îi taie gâtul… Așa suntem! Sau plătește pe cineva ca să îi facă o muncă de vrăjitorie foarte puternică și care să îl preschimbe în IMPOTENT, vorbind din punct de vedere sexual, etc., etc., etc.

Evident, de asemenea există cazuri abominabile printre bărbați. În Europa este la modă faptul că dacă o femeie deja nu mai vrea să continue într-o relație matrimonială din cauza comportamentului abuziv al soțului ei, atunci, în orice moment, umanoidul, rănit în autoimportanța sa, îi spune soției sale: „Atunci dacă nu ești a mea, nu vei fi a nimănui!”, în timp ce îi aruncă ACID peste față cu scopul nesănătos de a o DESFIGURA PENTRU TOTDEAUNA… Aceea este reaua voință!

În zilele noastre, reaua voință a unora puțini, dorind să fie bogați și suverani peste specia umană ce populează lumea noastră, a decis să provoace UN VIRUS care începe ca o simplă gripă și ajunge să îl ucidă pe cel contagiat în chestiune de săptămâni. Fără îndoială că, pentru a obține avuțiile lor, acești monștri deja plănuiseră, ÎN MOD MALIGN, nu doar să creeze epidemia coronavirusului, ci, în plus, VACCINUL pentru ca restul de ființe umane, cuprinse de frica de moarte, să-l cumpere imediat. Competiția pentru a vrea să fie primul în a arăta lumii respectivul vaccin deja a început și au început să apară alte medicamente care, fără nici un fel de milă pentru nimeni, au un preț care nu scade sub două mii de dolari.

De multe ori REAUA VOINȚĂ nu realizează macabrele sale acțiuni într-un mod fățiș ci face apel la alte arte subtile cum ar fi ȘANTAJUL MORAL. În aceste cazuri găsim adevărate surprize, cum ar fi cea pe care ne-o arată un băiat care, FRUSTRAT pentru că părinții săi nu îi dau bani pentru a-și plăti DROGURILE, atunci decide să îi abandoneze pentru totdeauna și să nu îi mai vadă niciodată. Fără îndoială că mulți părinți cad în depresii și ajung să sufere de infarct. Sau acest alt caz: mulți bărbați care au responsabilitatea împărțită cu privire la custodia unui fiu cu fosta lor soție, într-o izbucnire de prepotență dispar de pe hartă luându-l pe fiul de mai sus cu scopul răutăcios de a-i produce un INFERN fostului consort. Evident că acest simplu fapt generează un lanț de evenimente dezastruoase imprevizibile, însă RELEI VOINȚE nu îi pasă deloc de toate acestea.

Așadar, stimat cititor, acțiunile provocate de REAUA VOINȚĂ și de resorturile sale secrete (frustrare, impotență, amor propriu rănit, prepotență etc., etc.) sunt causa causorum a foarte multor neplăceri, atât în dimensiunea spirituală cât și în aspectul material al acestei umanități înnebunită de EGO.

Pentru noi, cei care încercăm să parcurgem Drumul Secret, este deosebit de important să NE AUTOOBSERVĂM clipă de clipă pentru A DESCOPERI orice tentativă a propriului CAIAFA interior care vrea să ne facă să abandonăm cărarea Autorealizării Intime.

Vă invit la reflecție cu următoarele fraze celebre:

„Lecțiile lui Machiaveli sunt mai folositoare pentru opresori decât pentru cei oprimați.”
Tacit

„A sosit sfârșitul a tot ceea ce este uman atunci când nu mai rămâne alt lucru decât credința în interesele materiale.”
Quintilian

„În ceea ce este bun, ca să fie virtute, trebuie să existe perseverență.”
Quevedo

„A face rău în mod voit este mai rău decât a-l face în mod forțat.”
Aristotel

FIE CU VOI TOȚI BINECUVÂNTĂRILE CELUI PREAÎNALT.
Kwen Khan Khu