Natura răului

Natura răului 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Iubiți cititori/cititoare,

Făcând unele expuneri riguroase, îmi face plăcere să vă vorbesc despre:

NATURA RĂULUI

A vorbi despre NATURA RĂULUI nu este, în mod cert, un lucru ușor, căci este vorba despre o temă cu foarte multe rădăcini care se pierd în noaptea înspăimântătoare a tuturor epocilor.

Pentru religiile moarte –creștini catolici, creștini ortodocși, evrei, hinduși etc., etc., etc.– conform acestora, lucrurile sunt ușoare, căci pur și simplu asociază RĂUL cu o entitate oarecare, numiți-o DIAVOL, SATAN, DEMON…, ENTITATE MALIGNĂ și acesteia i se atribuie toate problemele societății și umanității în general. Religiile moarte NU SUNT INTERESATE DELOC să cunoască cu adevărat fondul și structura RĂULUI, ci tratează această chestiune cu profund DEZINTERES pentru că în cele din urmă, conform lor, chiar dacă RĂUL NE FACE SĂ PĂCĂTUIM o vom rezolva la slujba de duminică cu o confesiune și o comuniune. Așa funcționează religiile moarte. În plus, în cazul creștinilor –catolici sau ortodocși–, opinează că Isus a murit pe cruce și cu moartea sa sunt spălate toate delictele pe care le comitem acum sau peste mii și mii de ani. Așa lucrează FANTEZIA în care a rămas închisă doctrina creștină tergiversată. Nimic mai absurd decât să ne gândim că martirul de pe Calvar, din IUBIRE –spun ei–, s-a supus la o oribilă tortură pentru ca noi să continuăm să păcătuim în largul nostru. ACEASTA ESTE CULMEA ABSURDULUI.

Pentru noi, gnosticii, RĂUL nu este o simplă atitudine care se poate manifesta într-o zi oarecare, într-un loc oarecare sau într-o persoană oarecare, nu. Pentru Gnoză, originea și natura răului trebuie să le căutăm în originile înseși ale creației în care suntem și noi cuprinși.

Antropogeneza gnostică ne vorbește în abundență, prin V.M. Samael Aun Weor, despre modul în care umanitatea inocentă din timpuri lemurice a fost afectată în natura sa din cauza a ceea ce numiții exegeți numesc FALSUL DEMIURG și pe care Gnoza îl recunoaște ca fiind o comisie condusă de un arhifizician numit ÎNGERUL SAKAKI. Conform Gnozei, această comisie a ocazionat ca forța luciferină sau luciferică să rămână, pentru un timp, în afara controlului FIINȚEI în fiecare persoană, și acea lipsă de control a provocat în inocenții lemuri dorințe care, în cele din urmă, i-au făcut să vrea să-și piardă energiile sacre, fapt prin care, în plus, au dezvoltat o coadă atomică –energetică– care s-a prelungit în afara coccisului uman și respectiva coadă a ajuns să fie de natură fizică sau celulară. Această coadă a ajuns să fie numită, în ezoterismul străvechi, ORGAN KUNDARTIGUADOR. Există persoane care, practicând în prezent Magia Sexuală combinată cu Magia Neagră, ajung să dezvolte acea coadă energetică. În acele cazuri respectivele persoane devin MAGI/E NEGRI/E CU O SERIE DE POTENȚIALITĂȚI MALIGNE…, și ajung să facă parte din rândurile armatelor LOJII NEGRE.

Pe lângă toate acestea, prietene cititor, Gnoza ne informează că respectivul organ abominabil a produs, de atunci, în psihismul uman din ce în ce mai multe vibrații maligne care s-au dus în fondul acestuia și au început să creeze ceea ce psihologia oficială a zilelor noastre a ajuns să numească EU, EGO, SINE ÎNSUȘI etc., etc., etc.

Fără îndoială că acea umanitate inocentă de atunci și-a pierdut inocența, eveniment arătat în Biblie prin tentația pe care o face șarpele sau focul luciferin, locuitorilor Paradisului –Adam și Eva. Aceștia din urmă rămânând întinați, i-au procreat cei doi fii reprezentativi ai BINELUI și RĂULUI, numiți Cain și Abel. Cain era vânător –ne spune Geneza– și Abel era păstor. În Cain trebuie să vedem mintea cainită, care întotdeauna caută să vâneze averi, faimă, prestigiu, bani, onoruri etc., etc. În Abel trebuie să vedem imaginea omului care perseverează în a urma Drumul Secret și se străduiește să-i ajute pe alții –oile– să îl urmeze. Însă, Geneza însăși ne spune că CAIN L-A UCIS PE ABEL cu o mandibulă de măgar. Aceasta este o aluzie la faptul că, în cele din urmă, cu timpul, brutalitatea, EUL –Cain– s-a impus asupra Esenței –Sufletul– și a dărâmat-o cu argumente și argumente –acea mandibulă de măgar, căci măgarul reprezintă mintea în ezoterism.

Ceea ce a urmat o cunoaștem deja cu toții: EUL, CAIN, EGOUL s-a multiplicat din ce în ce mai mult în natura animică a ființelor umane, iar umanitatea noastră s-a dedicat viciului pervers al FORNICAȚIEI până când a făcut din acel viciu ceva ce în prezent este foarte BINE VĂZUT și chiar PREMIAT ÎN SOCIETATEA NOASTRĂ.

Este știut, pentru cei care au studiat Gnoza, că pe măsură ce FORNICAȚIA se practică din ce în ce mai mult, ființa umană rămâne deposedată de unicele energii care îi pot da lumină în psihicul său și care îi permit să fabrice Suflet. Așa stând lucrurile, la o mai mare cantitate de FORNICAȚII mai mare este cantitatea de tenebre care pun stăpânire pe ceea ce numim Suflet. Sufletul nostru rămâne posedat de energii extrem de malefice, care ne îndepărtează din ce în ce mai mult de realitatea noastră originală: FIINȚA. Am putea spune, fără să ne înșelăm, că umanitatea a rămas treptat, cu mileniile și secolele, din ce în ce mai mult în tenebre, iar aceasta a făcut ca în cele din urmă să ajungă, cum se întâmplă în prezent, să justifice RĂUL ÎN MII DE MODURI. Este evident că o astfel de situație este de nesusținut și ceea ce se întâmplă apoi este simplu de dedus: OMUL VA SFÂRȘI ANIHILÂNDU-ȘI PROPRIA RASĂ PÂNĂ CÂND O VA EXTERMINA DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI, și aceasta este ceea ce ezoteric numim KALI-YUGA sau Vârsta Tenebrelor, în care trăim și ne aflăm actualmente.

Până aici ar părea că am ajuns să înțelegem NATURA RĂULUI, însă aceasta nu este realitatea, dragii mei prieteni. Acea natură care ne înclină spre rău trebuie să o căutăm dincolo de căderea angelică despre care ne vorbește Geneza. Grație, din nou, Gnosticismului milenar și cosmogenezei gnostice, noi putem ști azi că înainte de rasa Lemură a existat alta numită Hiperboreană –care a trăit în septentrionul lumii noastre–, și înainte de hiperboreeni a existat numita RASĂ POLARĂ sau PROTOPLASMATICĂ, a cărei unică legătură cu lumea fizică tridimensională era o protoplasmă –acela era vehiculul fizic al protoplasmaticilor. Respectiva rasă a existat acolo unde azi se situează polii lumii noastre actuale. Pământul și-a schimbat polii de mai multe ori, prietene cititor, și de aceea faimoasele glaciațiuni…

Așadar este bine să știm că în vremurile hiperboreenilor deja ființa umană –care cobora energetic din lumile superioare– a cunoscut războiul, iar războiul este răul în acțiune. Iar noi trebuie să ne întrebăm: dar, cum a fost posibil acest lucru dacă nu se generase EUL, dacă nu se produsese PĂCATUL ORIGINAR? Enigme, enigme, enigme…

La această necunoscută Gnoza dă răspuns. Care este răspunsul, prietene cititor? Pentru a ajunge să înțelegem această situație delicată trebuie să ne amintim cu hinduismul că universul a fost creat grație combinării a ceea ce ei numesc GUNE sau caracteristici ale lui MULAPRAKRITI sau MAMEI COSMICE. Mama Cosmică face referire la PÂNTECUL COSMIC care a fost fecundat de raza creației, pe care Kabala tuturor timpurilor a numit-o RAZA OKIDANOKH. Totul, absolut totul, a fost creat cu materie cosmică –energetică– și acea MATERIE COSMICĂ a fost și este constituită din trei tipuri de energie: ENERGIA RAYASICĂ, ENERGIA TAMASICĂ și ENERGIA SATTVICĂ. Totul în creație conține aceste trei ingrediente: lucrurile, natura și cele trei regnuri ale sale, cosmosul infinit etc., etc., etc.

Astfel –ne spune Gnoza–, există alimente RAYASICE: picante, acide, amare, grele, cărnuri precum cea de porc și alimentele pline de grăsimi; există, pe de altă parte, alimente TAMASICE, ca tot ceea ce este lipsit de viață: ambalate în cutii de metal, în recipiente cu aditivi pentru a se conserva ani de zile, laptele UHT, alimentele ultracongelate etc., etc., etc.; și, în cele din urmă, există alimente SATTVICE, precum fructele, legumele organice, alimentele leguminoase, peștele proaspăt, carnea de miel, de pasăre etc., etc., etc.

În același mod în care există aceste trei tipuri de alimente, prietene cititor, există metale rayasice, tamasice și sattvice. De aceea, de asemenea am putea vorbi de persoane rayasice: mânioase, foarte emoționale, foarte instinctive etc.; persoane tamasice: leneșe, lente, fără viață, fără energie, oameni fără emoții, fără motivație etc., etc., etc.; și oameni sattvici: persoane care știu să-și echilibreze centrii emoțional, intelectual, motor, instinctiv și sexual, persoane care iubesc yoga, gimnastica, oameni care nu abuzează de sport nici de alcool, oameni dinamici dar fără a ajunge la frenezie în actele lor etc., etc., etc.

Spuse cele de mai sus, să ne permită cititorul să-i spunem acum că atunci când a luat naștere creația în ceea ce gnosticii numim SPAȚIUL ABSTRACT ABSOLUT, energia PRIMORDIALĂ care avea să coboare era perfect echilibrată în caracteristicile care o constituiau, adică, în Gunele sale. Gunele Rayasică, Tamasică și Sattvică –ne spune Gnoza– se aflau în profund și complet echilibru. Însă, atunci când acea energie PRIMORDIALĂ a început să se îndepărteze de punctul de plecare originar, caracteristicile acelei materii au început să se dezechilibreze pe măsură ce creația se îndepărta de SPAȚIUL ABSTRACT ABSOLUT pentru a se apropia de lumea fizică tridimensională. Acolo a fost, în acele începuturi, când din cauza respectivului dezechilibru a început să se creeze ceea ce am numi o dezordine cosmică. Incontestabil că coborârea creației a început să sufere perturbări, și în cadrul acelui material perturbat erau milioanele de ESENȚE care coborau pentru prima dată în manifestare. Din acest motiv –ne spune Gnosticismul–, deja în vremurile hiperboreenilor Guna Rayasică a operat asupra naturii lor animice făcându-i să cunoască RĂZBOIUL. Și să nu uităm, pe de altă parte, că Gnoza ne comentează că la începutul Lemuriei, creaturile umane, NEPOSEDÂND EGOUL, nu erau legate de existență și, în schimb, posedau o facultate numită în metafizică pură PERCEPȚIE INSTINCTIVĂ A ADEVĂRURILOR COSMICE. Această PERCEPȚIE DIVINĂ le-a permis lemurilor să prevadă viitorul care o aștepta pe specia umană și, din cauza acestei percepții, lemurii au planificat o AUTOEXTERMINARE sau SINUCIDERE COLECTIVĂ. Așa o comentează străvechi deziderate.

În fața unei asemenea situații, numitul CERC CONȘTIENT AL UMANITĂȚII –care veghează umanitățile și lumile– a decis să trimită faimoasa comisie sacră, în fruntea căreia –am spus înainte– se afla arhifizicianul ÎNGER SAKAKI. Stă scris că respectiva comisie a studiat grava situație pe care o trăiau LEMURII și a decis atunci să elibereze forța luciferină de sub controlul FIINȚEI în fiecare creatură umană. Acest eveniment este semnalat simbolic în Biblie în acel pasaj în care se spune că Dumnezeu i-a produs un somn lui Adam –care pe atunci era androgin– pentru a extrage din coasta lui pe Eva –să se citească separarea în sexe opuse care a urmat înainte ca lemurii să muște din simbolicul măr și să dezvolte deja citatul organ Kundartiguador. Acesta este EVENIMENTUL real care se ascunde în spatele acelei întregi drame a căderii angelice. Însă, cum deja o va fi înțeles și priceput cititorul nostru, nu căderea angelică a fost cea care a zămislit răul, ci, mai degrabă, RĂUL venea deja înainte inclus în dezechilibrul deja citatelor caracteristici ale materiei cosmice pe care le numim GUNE și despre care deja am vorbit.

Aceasta, prieteni cititori, este originea autentică a RĂULUI și NATURII ÎNSĂȘI A RĂULUI.

Felicitări Gnozei, care întotdeauna ne dă răspunsuri la enigmele vieții și ale morții… De aceea cuvântul GNOSIS se traduce CUNOAȘTERE COGNOSCIBILĂ și este unica formulă pentru a merge dincolo de BINE ȘI DE RĂU.

Să încheiem cu Erasmus spunând: „Viața umană nu este decât o comedie în care, sub o mască împrumutată, fiecare își reprezintă rolul până când impresarul îl obligă să iasă de pe scenă”.

Vă trimit câteva fraze pentru reflecția voastră:

„Este o mare consolare să te gândești că răul pe care-l suferi, cu toții l-au suferit înainte și cu toții în vor suferi.”
Seneca

„A face răul din voință este mai rău decât a-l face cu forța.”
Aristotel

„Nu faceți răul și răul nu va exista.”
Tolstoi

„Doar faptul de a nu face binele este deja un mare rău.”
Sfântul Francisco de Sales

„Sunt puțini ticăloși care în viață să nu poarte deja infernul în sufletele lor.”
Pietro Bembo

MEA CULPA.
„Este vina mea.”─
KWEN KHAN KHU