A gonosz természete

A gonosz természete 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók:

Bizonyos tudományos elemzéseket elvégezve, örömömre szolgál, hogy beszéljek számotokra arról, ami:

A GONOSZ TERMÉSZETE

A GONOSZ TERMÉSZETÉRŐL beszélni bizonyára nem könnyű, mert ez egy olyan téma, amelynek sok gyökere van, és amely a korszakok rémisztő éjszakájába vész.

A halott vallások -a katolikus keresztények, az ortodox keresztények, a zsidók, a hinduk, stb., stb., stb.- számára a dolog egyszerű, őszerintük, mert a GONOSZT egyszerűen valamely entitással társítják, hívják azt ÖRDÖG-nek, SÁTÁN-nak, DÉMON-nak…, GONOSZ ENTITÁS-nak, és a társadalom és általában az emberiség minden problémáját ennek tulajdonítják. A halott vallásokat EGYÁLTALÁN NEM ÉRDEKLI A GONOSZ hátterének és felépítésének valódi ismerete, hanem mély ÉRDEKTELENSÉGGEL kezelik ezt az ügyet, mert szerintük végül is, ha a GONOSZ BŰNÖZÉSRE IS KÉSZTET MINKET, azt a vasárnapi misén egy gyónással és egy áldozással megoldjuk. Így működnek a halott vallások. Ráadásul a keresztények -katolikusok vagy ortodoxok- azon a véleményen vannak, hogy Jézus meghalt a kereszten, és halálával minden bűn megtisztul, amit most vagy ezer és ezer év múlva elkövetünk. Így működik a FANTÁZIA, amelybe a kiforgatott keresztény tanítást bezárták. Semmi sem abszurdabb, mint azt gondolni, hogy a Kálvária mártírja SZERETETBŐL -mondják ők- szörnyűséges kínzásnak vetette alá magát, hogy továbbra is vétkezzünk kedvünkre. EZ AZ ABSZURD NETOVÁBBJA.

Számunkra, gnosztikusok számára a GONOSZ nem egy egyszerű magatartás, amely bármelyik napon, bármelyik helyen vagy bármelyik személyben megnyilvánulhat, nem. A Gnózis számára a gonosz eredete és természete a teremtés eredetében keresendő, amelyben mi is részt veszünk.

A gnosztikus antropogenezis bőségesen beszámol nekünk a Nt. Samael Aun Weor Mester révén arról, hogy a lemúriai idők ártatlan emberiségének természete hogyan borult fel azok hibájából, akiket az úgynevezett exegéták HAMIS DÉMIURGOSZNAK neveznek, és amit a Gnózis egy SAKAKI ANGYAL nevű főfizikus által vezetett bizottságként ismer el. A Gnózis szerint ez a megbízás azt okozta, hogy a luciferi erő egy ideig a LÉNY ellenőrzésén kívülre került minden egyes emberben, és ezen kontroll hiánya olyan vágyakat váltott ki az ártatlan lemúrokból, amelyek végül arra késztették őket, hogy el akarták veszíteni a szent energiáikat, aminek a tetejébe egy -energetikai- atomi farok alakult ki, amely alászállt az emberi farkcsontból, és ez a farok fizikai, avagy sejtes természetűvé vált. Ezt a farkat az ősi ezotériában KUNDARTIGÁTOR SZERVNEK nevezték. Vannak ma olyan emberek, akik a Fekete Mágiával kombinált Szexuális Mágiát gyakorolva fejlesztik ki ezt az energetikai farkat. Ilyen esetben FEKETE MÁGUSOKKÁ válnak, KÜLÖNBÖZŐ ROSSZINDULATÚ POTENCIÁKKAL…, és a FEKETE PÁHOLY seregeinek sorába kerülnek.

Mindezektől eltekintve, kedves olvasó, a Gnózis elmondja nekünk, hogy ez a förtelmes szerv attól kezdve egyre több és több gonosz rezgést hozott létre az emberi pszichében, amelyek ezen utóbbi mélyére hatoltak, és elkezdték megalkotni azt, amit napjaink hivatalos pszichológiája úgy hív: ÉN, EGÓ, ÖNMAGAM, stb., stb., stb.

Kétségtelen, hogy az akkori ártatlan emberiség elvesztette ártatlanságát, ez az esemény a Bibliában a kígyó, vagyis a luciferi tűz a Paradicsom lakóinak -Ádámnak és Évának- megkísértéseként jelenik meg. Miután ez utóbbiak megfertőződtek, megnemzették a két fiúkat, szimbólumaként a JÓNAK és a GONOSZNAK, Káint és Ábelt. Káin vadász volt -mondja a Teremtés könyve-, Ábel pedig pásztor. Káinban a káini elmét kell meglátnunk, amely mindig a jómódra, hírnévre, presztízsre, pénzre, kitüntetésre stb., stb., stb. vadászik. Ábelben annak az embernek a képét kell látnunk, aki kitartóan követi a Titkos Utat, és aki igyekszik segíteni másoknak -a juhoknak-, hogy kövessék azt. Ugyanakkor maga a Teremtés könyve azt mondja, hogy KÁIN MEGÖLTE ÁBELT egy szamár állkapocscsontjával. Ez utalás arra a tényre, hogy idővel végül a brutalitás, az ÉN -Káin- felülkerekedett az Esszencián -a Lelken- és legyőzte azt érvekkel és vitákkal -vagyis a szamár állkapcsával, mert a szamár az ezotériában az elmét jelképezi-.

Ami ezután következett, azt mindannyian tudjuk: az ÉN, KÁIN, az EGÓ, egyre jobban és jobban elszaporodott az emberi lények pszichés természetében, és az emberiségünk a PARÁZNASÁG elvetemült bűnének szentelte magát egészen addig a pontig, hogy ez a bűn manapság nagyon is SZÍVESEN LÁTOTT DOLOG, sőt DÍJAZANDÓ A TÁRSADALMUNKBAN.

A Gnózist tanulmányozók számára ismert, hogy a PARÁZNÁLKODÁST egyre többször gyakorolva, az ember megfosztja magát az egyetlen olyan energiától, amely a pszichéjében fényt adhat neki, és amely lehetővé teszi a Lélek megalkotását. Így minél több a PARÁZNASÁG, annál nagyobb a sötétség, amely elhatalmasodik azon, amit Léleknek nevezünk. Lelkünket rendkívül gonosz energiák szállják meg, amelyek egyre inkább eltávolítanak bennünket az eredendő valóságunktól: a LÉNYTŐL. Tévedés nélkül mondhatnánk, hogy az emberiség az évezredek és évszázadok során egyre inkább a sötétségbe merült, és ez okozta azt, hogy végül, ahogyan ma is teszi, a GONOSZT EZERFÉLEKÉPPEN igazolja. Szemmel látható, hogy egy ilyen helyzet fenntarthatatlan, és ami ezután történik, azt könnyű kikövetkeztetni: AZ EMBER VÉGÜL KI FOGJA IRTANI A SAJÁT FAJÁT, EGÉSZEN ADDIG A PONTIG, HOGY ELTŰNIK A FÖLD SZÍNÉRŐL, és ez az, amit ezoterikusan KALI-JUGÁNAK vagy a Sötétség Korának nevezünk, amelyben élünk és amelyben jelenleg benne vagyunk.

Eddig úgy tűnne, hogy megértettük A GONOSZ TERMÉSZETÉT, de ez nem a valóság, kedves barátaim. Azt a természetet, amely a gonosz felé húz bennünket, azt az angyali bukáson túl kell keresni, amelyről a Teremtés könyve beszél nekünk. Ismét az ezeréves Gnoszticizmusnak és a gnosztikus kozmogenezisnek köszönhetően ma már tudhatjuk, hogy a Lemúr faj előtt létezett egy másik faj, a Hiperboreai, -amely világunk északi részén élt-, és a hiperboreaiak előtt létezett az úgynevezett POLÁRIS vagy PROTOPLAZMATIKUS FAJ, amelynek egyetlen kapcsolata a háromdimenziós fizikai világgal a protoplazma volt -amely a protoplazmatikusok fizikai járműve volt-. Egy ilyen faj létezett ott, ahol a mai világunk sarkjai helyezkednek most el. A Földön már többször megcserélődtek a sarkok, kedves olvasó barátom, és innen erednek a híres jégkorszakok…

Nos, jó tudni, hogy a hiperboreaiak idejében az emberi lény -aki energetikailag a felsőbb világokból származott- már ismerte a háborút, és a háború az gonosz tett. És fel kell tennünk magunknak a kérdést: de hogyan volt ez lehetséges, ha az ÉN még nem volt megalkotva, ha az EREDENDŐ BŰN még nem létezett? Rejtélyek, rejtélyek, rejtélyek…

A Gnózis választ ad erre az ismeretlenre. Mi a válasz, kedves olvasó? Ahhoz, hogy megértsük ezt a kényes helyzetet, emlékeznünk kell a hinduizmusra, hogy szerintük a világegyetemet a GUNÁKNAK, avagy MULAPRAKRITI vagy a KOZMIKUS ANYA jellemzőinek kombinációja hozta létre. A Kozmikus Anya a KOZMIKUS MÉHRE utal, amelyet a teremtés sugara termékenyített meg, amelyet a Kabbala minden időkben OKIDANOKH SUGÁRNAK nevezett. Minden, abszolút minden, kozmikus -energetikai- anyagból jött létre, és ez a KOZMIKUS ANYAG háromféle energiából állt és áll: RADZSASZIKUS ENERGIA, TAMASZIKUS ENERGIA ÉS SZATTVIKUS ENERGIA. A teremtésben minden tartalmazza ezt a három összetevőt: a dolgok, a természet és annak három királysága, a végtelen kozmosz stb., stb., stb.

Így -a Gnózis elmondja nekünk-, hogy vannak RADZSASZIKUS ételek: fűszereses, savanyúak, keserűek, csípősek, húsok, mint például a sertés és a zsíros ételek; másrészt vannak TAMASZIKUS ételek, mint minden, ami élettelen: fémdobozokba csomagolva, üvegekbe zárva adalékanyagokkal, hogy évekig elálljanak, UHT-tejek, a mélyhűtött ételek stb., stb., stb.; és végül vannak a SZATTVIKUS élelmiszerek, mint például a gyümölcsök, a bio-zöldségek, a hüvelyesek, a friss hal, a bárányhús, a szárnyasok, stb., stb., stb.

Ugyanúgy, ahogy létezik ez a háromféle étel, kedves olvasó, vannak radzsaszikus, tamaszikus és szattvikus fémek is. Ezért beszélhetünk radzsaszikus emberekről is: dühösek, nagyon érzelmesek, nagyon ösztönösek, stb.; a tamaszikus emberekről: lusták, lomhák, élettelenek, energiátlanok, érzelmek nélküli emberek, motiváció nélküliek, stb., stb., stb.; és szattvikus emberekről: olyanok, akik tudják, hogyan hozzák egyensúlyba érzelmi, intellektuális, motorikus, ösztönös és szexuális központjukat, olyanok, akik szeretik a jógát, a tornát, olyanok, akik nem élnek vissza a sporttal vagy az alkohollal, dinamikus emberek anélkül, hogy tetteikben elérnék az őrületet, stb., stb., stb.

Mindezek után hadd mondjuk el most az olvasónak, hogy amikor a teremtés az általunk, gnosztikusok által ABSZOLÚT ABSZTRAKT TÉRNEK nevezettből kiindult, a leereszkedő ELSŐDLEGES energia tökéletesen kiegyensúlyozott volt az azt alkotó jellemzőiben, vagyis a Gunáiban. A Radzsaszikus, Tamaszikus és Szattvikus Gunák -mondja a Gnózis- mély és teljes egyensúlyban voltak. Ahogy azonban ez az ELSŐDLEGES energia távolodni kezdett az eredeti kiindulóponttól, úgy ennek az anyagnak a jellemzői kezdtek kiegyensúlyozatlanná válni, ahogy a teremtés eltávolodott az ABSZOLÚT ABSZTRAKT TÉRTŐL, és a háromdimenziós fizikai világ felé közeledett. Ott, azokban a kezdetekben, az egyensúlytalanság miatt kezdett kialakulni az, amit mi kozmikus rendetlenségnek nevezünk. Megkérdőjelezhetetlenül a teremtés alászállása kezdett felkeveredni, és ebben a felkeveredett anyagban volt a milliónyi ESSZENCIA, amelyek először szálltak alá a megnyilvánulásba. Ezen ok miatt, mondja a Gnoszticizmus, már a hiperboreaiak idejében a Radzsaszikus Gúna hatott az ő pszichikai természetükre, ami a HÁBORÚ megismeréséhez vezette őket. Ne felejtsük el másrészről azt, hogy a Gnózis úgy tartja, hogy Lemúria kezdetén az emberi teremtmények mivel NEM RENDELKEZTEK EGÓVAL, nem voltak a létezéshez kötve, éppen ellenkezőleg, rendelkeztek egy olyan képességgel, amelyet a tiszta metafizikában a KOZMIKUS IGAZSÁGOK ÖSZTÖNTÖS ÉRZÉKELÉSÉNEK neveznek. Ez az ISTENI ÉRZÉKELÉS tette lehetővé a lemúrok számára, hogy előre láthassák az emberi fajra váró jövőt, és ezen érzékelés miatt a lemúrok egy KOLLEKTÍV ÖNMEGSEMMISÍTÉST, avagy ÖNGYILKOSSÁGOT terveztek. Ezt mondják el nekünk az ősi desziderátumok.

Egy ilyen helyzettel szembesülve az úgynevezett EMBERISÉG TUDATOS KÖRE -amely az emberiség és a világok felett őrködik- úgy döntött, hogy elküldi a híres szent bizottságot, amelynek élén -mint már említettük- SAKAKI ANGYAL főfizikus állt. Meg van írva, hogy ez a bizottság tanulmányozta a súlyos helyzetet, amelyet a LEMÚROK éltek meg, majd úgy döntött, hogy szabadjára engedi a luciferi erőt a LÉNY irányítása alól minden egyes emberi teremtményben. Erre az eseményre szimbolikusan utal a Biblia azon szakaszban, amelyben arról van szó, hogy Isten álmot bocsájtott Ádámra -aki akkoriban még androgün volt-, hogy bordáiból kihúzza Évát -értsd az ellentétes nemekre való szétválást, amely azelőtt történt, mielőtt a lemúrok beleharaptak volna a szimbolikus almába és kifejlesztették volna a fent említett Kundartigátor szervet-. Ez a valódi ESEMÉNY, amely az angyali bukás mindezen drámája mögött rejtőzik. Azonban amint azt olvasónk már megértette és felfogta, nem az angyali bukás szülte a gonoszt, hanem a GONOSZ már azelőtt benne volt a kozmikus anyag említett jellemzőinek, amelyeket GÚNÁKNAK nevezünk és amelyekről már beszéltünk, kiegyensúlyozatlanságában.

Ez, olvasó barátunk, kedves olvasók, a GONOSZ és magának a GONOSZ TERMÉSZETÉNEK valódi eredete.

Gratulálunk a Gnózisnak, amely mindig választ ad az élet és a halál rejtélyeire… Ezért a GNÓZIS szó jelentése GONDOLKODÓ TUDÁS, és ez az egyetlen formula, amely túlmutat a JÓN ÉS A ROSSZON.

Fejezzük be Erasmus szavaival: „Az emberi élet nem más, mint egy komédia, amelyben egy kölcsönzött álarc alatt mindenki játssza a szerepét, amíg az impresszárió le nem kényszeríti őt a színpadról.”

Küldök számotokra néhány mondatot, hogy reflektáljatok rajtuk:

Nagy vigasztalás arra gondolni, hogy azt a gonoszat, amelyet elszenvedsz, mindenki megszenvedte már és mindenki meg fogja szenvedni.”
Seneca

Akarattal rosszat tenni rosszabb, mint erővel.”
Arisztotelész

Ne tégy rosszat, és a rossz nem fog létezni.”
Tolsztoj

A jótett puszta elmulasztása, az már egy nagy rossz.”
Saint Francis de Sales

Kevés az a rossz ember, aki már életében nem hordozza a poklot a lelkében.”
Bembo

MEA CULPA.
─’Az én hibám’─.
KWEN KHAN KHU